فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

2372- مهندسی سیستم های انرژی (دکتری سراسری و آزاد)

2372– مهندسی سیستم های انرژی (دکتری سراسری و آزاد)

 

1- زبان عمومی و تافل + دی وی دی خودآموز زبان عمومی + دی وی دی خودآموز زبان تافل

 

2- استعداد تحصیلی


3- ریاضیات مهندسی


4- برنامه ریزی ریاضی پیشرفته


5- تحلیل سیستمهای انرژی


6- متد Triz در حل دفترچه کنکور دکتری سراسری

 

بسته طلایی موفقیت در آزمون دکتری
 

استعداد تحصیلی


1- جزوه استعداد تحصیلی

زبان عمومی و تافل


1- جزوه زبان عمومی و تافل

برنامه ریزی ریاضی پیشرفته


1- جزوه برنامه ریزی ریاضی پیشرفته

ریاضیات مهندسی


1- جزوه ریاضیات مهندسی

 

 

 

تحلیل سیستمهای انرژی

 

1- جزوه تحلیل سیستمهای انرژی

در تاليف جزوات اين رشته علاوه بر کتب مرجع ،از جزوات دانشگاه پلي تکنيک (امیرکبیر)، شريف، تهران، صنعتي اصفهان و تربيت مدرس و از همکاري دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري ،دانشگاه پلي تکنيک (امیرکبیر)، شريف و تهران استفاده شده است.

مهندسی سیستم های انرژی

 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

رشته­ های مرتبط که فارغ التحصیلان آن‌میتواننددراین‌رشته‌شرکت‌کنند

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

2373

مهندسی سیستمهای انرژی

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:
- ریاضیات مهندسی
4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:
- برنامه ریزی ریاضی پیشرفته
- تحلیل سیستمهای انرژی

 

 

 

قیمت : 815,000 تومان