فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

1121 - مجموعه زبان انگلیسی کلیه گرایش ها

1121– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه زبان انگلیسی کلیه گرایش ها

1- زبان تخصصی و عمومی + دی وی دی خودآموز صوتی و تصویری زبان عمومی کارشناسی ارشد

 

2- زبان تخصصی (آموزش زبان)


3- زبان تخصصی (ادبیان انگلیسی)


4- زبان تخصصی (مترجمی زبان)


5- متد Trizدر حل دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سراسری 3 سال اخیر با کلید

 


بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد
 
بسته طلایی مشاوره و برنامه ریزی و روشهای تست زنی همراه با مشاوره برنامه ریزی رایگان تا زمان مصاحبه کارشناسی ارشد
 
بسته نحوه نگارش مقالات علمی و ISI
 

زبان تخصصی (آموزش زبان)

 

جزوه آموزش زبان

زبان عمومی

 

1- جزوه زبان عمومی

زبان تخصصی (مترجمی زبان)


1- جزوه مترجمی زبان

زبان تخصصی (ادبیات انگلیسی)


1- جزوه ادبیات انگلیسی

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه تهران، تربیت مدرس، شهیدبهشتی و علامه طباطبایی از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران، تربیت مدرس و علامه طباطبایی استفاده شده است

مجموعه زبان انگلیسی شامل گرایش های زیر است و هر گرایش دروسی را دریافت می کنند که ضرائب غیر صفر دارند:

 

1) آموزش زبان انگلیسی


2) زبان و ادبیات انگلیسی


3) مترجمی زبان انگلیسی


 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

1121

مجموعه زبان انگلیسی

1- زبان عمومی،
2- زبان تخصصی (آموزش زبان)،
3- زبان تخصصی (ادبیات انگلیسی)،
4- زبان تخصصی (مترجمی زبان)

1) آموزش زبان انگلیسی

2

3

0

0

 

2) زبان و ادبیات انگلیسی

2

0

3

0

 

3) مترجمی زبان انگلیسی

2

0

0

3

 

 

 

 

قیمت : 765,000 تومان