فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

1148 - مجموعه مدیریت کسب و کار دروس انتخابی 1یا 2

1148– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مدیریت اجرایی گرایش 1 و 3: مدیریت اجرایی، مدیریت امور شهری

 

1- زبان تخصصی و عمومی + دی وی دی خودآموز صوتی و تصویری زبان عمومی کارشناسی ارشد

 

2- زبان تخصصی (انگلیسی)،


3- استعداد و آمادگی تحصیل ویژه رشته مدیریت،


4- دانش و مسائل روز در زمینه مدیریت موسسات تولیدی، خدماتی و طرح های عمرانی،


5- نظریه های عمومی مدیریت،


6- زبان فارسی،


7- ریاضیات عمومی 1و2 دوره فنی و مهندسی


8- متد Trizدر حل دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سراسری 3 سال اخیر با کلید9-بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد

 

زبان تخصصی

 

1- جزوه زبان تخصصی

زبان عمومی

 

1- جزوه زبان عمومی

دانش مسائل روز در زمینه مدیریت موسسات تولیدی، خدماتی و طرح های

عمرانی
1- جزوه دانش مسائل روز در زمینه مدیریت موسسات تولیدی، خدماتی و طرح های عمرانی

استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت


1- جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت

زبان فارسی


1- جزوه زبان فارسی

نظریه های عمومی مدیریت


1- جزوه نظریه های عمومی مدیریت

 

 

 

ریاضیات عمومی 1و2

 

1- جزوه ریاضیات عمومی 1و2

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه تهران، تربیت مدرس، شهیدبهشتی و علامه طباطبایی از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران، تربیت مدرس و علامه طباطبایی استفاده شده است

مجموعه مدیریت اجرایی شامل گرایش های زیر است و هر گرایش دروسی را دریافت می کنند که ضرائب غیر صفر دارند:

 

1) مدیریت اجرایی


2) مدیریت (MBA)


3) مدیریت امور شهری

 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

1148

مجموعه مدیریت اجرایی

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)،
2- زبان تخصصی (انگلیسی)،
3- استعداد و آمادگی تحصیل ویژه رشته مدیریت،
4- دانش و مسائل روز در زمینه مدیریت موسسات تولیدی، خدماتی و طرح های عمرانی،
5- نظریه های عمومی مدیریت،
6- زبان فارسی،
7- ریاضیات عمومی 1و2 دوره فنی و مهندسی

1) مدیریت اجرایی

1

0

2

2

2

1

0

 

2) مدیریت (MBA)

0

1

2

0

0

0

2

3) مدیریت امور شهری

2

0

2

2

2

1

0

 

 

 

قیمت : 715,000 تومان