فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

1146 - مجموعه محیط زیست گرایش آموزش

1146– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه محیط زیست گرایش 1: برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست

1146– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه محیط زیست گرایش 2: آموزش محیط زیست

 

1- زبان تخصصی و عمومی + دی وی دی خودآموز صوتی و تصویری زبان عمومی کارشناسی ارشد

 

2- اکولوژی عمومی،


3- برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست،


4- آمار و روش های تحلیل سیستم ها،


5- اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست،


6- اصول و روش های برنامه ریزی درسی،


7- ارزیابی توان محیط زیست،


8- مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS)،


9-روش های آماری


10- متد Trizدر حل دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سراسری 3سال اخیر با کلیدبسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد
 
بسته طلایی مشاوره و برنامه ریزی و روشهای تست زنی همراه با مشاوره برنامه ریزی رایگان تا زمان مصاحبه کارشناسی ارشد
 
بسته نحوه نگارش مقالات علمی و ISI
 

زبان تخصصی

 

1- جزوه زبان تخصصی

زبان عمومی

 

1- جزوه زبان عمومی

برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست


1- جزوه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

اکولوژی عمومی


1- جزوه اکولوژی عموی

روش های تحلیل سیستم ها


1- جزوه روش های تحلیل سیستم ها

آمار


1- جزوه آمار

اصول و روش های برنامه ریزی درسی


1- جزوه اصول و روش های برنامه ریزی درسی

اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست


1- جزوه اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست

مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی


1- جزوه مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی

ارزیابی توان محیط زیست


1- جزوه ارزیابی توان محیط زیست

روش های آماری


1- جزوه روش های آماری

سنجش از دور


1- جزوه سنجش از دور

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه تهران، تربیت مدرس، شهیدبهشتی و علامه طباطبایی از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران، تربیت مدرس و علامه طباطبایی استفاده شده است

مجموعه محیط زیست شامل گرایش های زیر است و هر گرایش دروسی را دریافت می کنند که ضرائب غیر صفر دارند:

 

1) برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست


2) آموزش محیط زیست


 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

1146

مجموعه محیط زیست

1- زبان عمومی و تخصصی،
2- اکولوژی عمومی،
3- برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست،
4- آمار و روش های تحلیل سیستم ها،
5- اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست،
6- اصول و روش های برنامه ریزی درسی،
7- ارزیابی توان محیط زیست،
8- مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS) ،
9-روش های آماری

1) برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست

2

2

3

2

0

0

1

2

0

 

2) آموزش محیط زیست

2

0

0

0

3

3

0

0

2

 

 

 

 

قیمت : 665,000 تومان