فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

1142 - مجموعه مدیریت کلیه گرایشها

1142– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مدیریت کلیه گرایشها

1- زبان تخصصی و عمومی + دی وی دی خودآموز صوتی و تصویری زبان عمومی کارشناسی ارشد

 

2- ریاضی و آمار،


3- تئوری های مدیریت،


4- اقتصاد خرد و کلان،


5- مالیه عمومی و بودجه،


6- حسابداری دولتی،


7- نحقیق در عملیات (بازرگانی و صنعتی)،


8- مدیریت مالی،


9- مدیریت تولید،


10- بازاریابی،


11- مدیریت سرمایه گذاری و ریسک،


12- مبانی کارآفرینی،


13- حسابداری مالی و صنعتی،


14- اصول و مبانی نشر


15- متد Trizدر حل دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سراسری‏ 3 سال اخیر با کلیدبسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد
 
بسته طلایی مشاوره و برنامه ریزی و روشهای تست زنی همراه با مشاوره برنامه ریزی رایگان تا زمان مصاحبه کارشناسی ارشد
 
بسته نحوه نگارش مقالات علمی و ISI
 

زبان تخصصی

 

1- جزوه زبان تخصصی

زبان عمومی

 

1- جزوه زبان عمومی

آمار


1- جزوه آمار

ریاضی


1- جزوه ریاضی

اقتصاد خرد و کلان


1- جزوه اقتصاد خرد و کلان

تئوری های مدیریت


1- جزوه تئوری های مدیریت

حسابداری دولتی


1- جزوه حسابداری دولتی

مالیه عمومی و بودجه


1- جزوه مالیه عمومی و بودجه

تحقیق در عملیات صنعتی


1- جزوه تحقیق در عملیات صنعتی

تحقیق در عملیات بازرگانی


1- جزوه تحقیق در عملیات بازرگانی

مدیریت تولید


1- جزوه مدیریت تولید

مدیریت مالی


1- جزوه مدیریت مالی

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک


1- جزوه سرمایه گذاری و ریسک

بازاریابی


1- جزوه بازاریابی

حسابداری مالی و صنعتی


1- جزوه حسابداری مالی و صنعتی

مبانی کار آفرینی


1- جزوه مبانی کارآفرینی

 

 

 

اصول و مبانی نشر

 

1- جزوه اصول و مبانی نشر

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه تهران، تربیت مدرس، شهیدبهشتی و علامه طباطبایی از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران، تربیت مدرس و علامه طباطبایی استفاده شده است

مجموعه مدیریت شامل گرایش های زیر است و هر گرایش دروسی را دریافت می کنند که ضرائب غیر صفر دارند:

 

1) مدیریت بازرگانی


2) مدیریت دولتی


3) مدیریت صنعتی


4) مدیریت فناوری اطلاعات


5) مدیریت تکنولوژی


6) مدیریت مالی


7) کارآفرینی


8) مدیریت منابع انسانی


9) علمی کاربردی مدیریت نشر


 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

1142

مجموعه مدیریت

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)،
2- ریاضی و آمار،
3- تئوری های مدیریت،
4- اقتصاد خرد و کلان،
5- مالیه عمومی و بودجه،
6- حسابداری دولتی،
7- نحقیق در عملیات (بازرگانی و صنعتی)،
8- مدیریت مالی،
9- مدیریت تولید،
10- بازاریابی،
11- مدیریت سرمایه گذاری و ریسک،
12- مبانی کارآفرینی،
13- حسابداری مالی و صنعتی،
14- اصول و مبانی نشر

1) مدیریت بازرگانی

3

2

3

2

0

0

2

2

0

2

0

0

0

0

2) مدیریت دولتی

3

2

3

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3) مدیریت صنعتی

3

2

3

2

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

4) مدیریت فناوری اطلاعات

3

2

3

2

0

0

2

0

1

1

0

0

0

0

5) مدیریت تکنولوژی

3

2

3

2

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

6) مدیریت مالی

2

3

0

3

0

0

0

4

0

0

4

0

4

0

7) کارآفرینی

3

3

2

2

0

0

0

0

0

2

0

3

0

0

8) مدیریت منابع انسانی

3

2

3

2

0

0

2

2

0

2

0

0

0

0

9) علمی کاربردی مدیریت نشر

3

2

3

0

0

0

0

0

2

2

0

0

1

3

 

 

 

قیمت : 765,000 تومان