فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی گرایش علوم ارتباطات، روزنامه نگاری

1138– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی گرایش 1: علوم ارتباطات اجتماعی
 

 

1- زبان تخصصی و عمومی (انگلیسی) + دی وی دی خودآموز صوتی و تصویری زبان عمومی کارشناسی ارشد

 

2- مبانی کلی ارتباط جمعی ( شناخت وسائل ارتباط جمعی، نظریه های ارتباط جمعی، ارتباط بین المللی مخاطبان ارتباطات جمعی و آثار اجتماعی ارتباطات)،


3- اصول روزنامه نگاری (خبرنویسی، گزارش خبری و شیوه نگارش فارسی)،


4- تاریخ معاصر ایران و جهان و مسائل بین الملی مهم معاصر،


5- نظریه های ارتباطات


6- مفاهیم ارتباط جمعی در رسانه


7- کاربرد آمار و روش تحقیق،


8- دانش مدیریت،


9- زبان فارسی،


10- اخلاق و معارف اسلامی،


11- روش تحقیق


12- متد Trizدر حل دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سراسری 3 سال اخیر با کلیدبسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد
 
بسته طلایی مشاوره و برنامه ریزی و روشهای تست زنی همراه با مشاوره برنامه ریزی رایگان تا زمان مصاحبه کارشناسی ارشد
 
بسته نحوه نگارش مقالات علمی و ISI
 

زبان تخصصی

 

1- جزوه زبان تخصصی

زبان عمومی

 

1- جزوه زبان عمومی

نظریه های ارتباط اجتماعی


1- جزوه نظریه های ارتباط اجتماعی

شناخت وسائل ارتباط جمعی


1- جزوه شناخت وسائل ارتباط جمعی

آثار اجتماعی ارتباطات


1- جزوه آثار اجتماعی ارتباطات

ارتباط بین المللی مخاطبان ارتباطات جمعی


1- جزوه ارتباط بین المللی مخاطبان ارتباطات جمعی

گزارش خبری


1- جزوه گزارش خبری

خبرنویسی


1- جزوه خبرنویسی

تاریخ معاصر ایران و جهان


1- جزوه تاریخ معاصر ایران و جهان

شیوه نگارش فارسی


1- جزوه شیوه نگارش فارسی

کاربرد آمار


1- جزوه کاربرد آمار

مسائل بین المللی مهم معاصر


1- جزوه مسائل بین المللی مهم معاصر

دانش مدیریت


1- جزوه دانش مدیریت

روش تحقیق


1- جزوه روش تحقیق

معارف اسلامی


1- جزوه معارف اسلامی

اخلاق


1- جزوه اخلاق

نظریه های ارتباطات


1- جزوه نظریه های ارتباطات

زبان فارسی


1- جزوه زبان فارسی

 

 

 

مفاهیم ارتباط جمعی در رسانه

 

1- جزوه مفاهیم ارتباط جمعی در رسانه

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه تهران، تربیت مدرس، شهیدبهشتی و علامه طباطبایی از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران، تربیت مدرس و علامه طباطبایی استفاده شده است

مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی شامل گرایش های زیر است و هر گرایش دروسی را دریافت می کنند که ضرائب غیر صفر دارند:

 

1) علوم ارتباطات اجتماعی


2) مدیریت رسانه


3) روزنامه نگاری (ژورنالیسم)


 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

1138

مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی

1- زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی)،
2- مبانی کلی ارتباط جمعی ( شناخت وسائل ارتباط جمعی، نظریه های ارتباط جمعی، ارتباط بین المللی مخاطبان ارتباطات جمعی و آثار اجتماعی ارتباطات)،
3- اصول روزنامه نگاری (خبرنویسی، گزارش خبری و شیوه نگارش فارسی)،
4- تاریخ معاصر ایران و جهان و مسائل بین الملی مهم معاصر،
5- نظریه های ارتباطات
6- مفاهیم ارتباط جمعی در رسانه
7- کاربرد آمار و روش تحقیق،
8- دانش مدیریت،
9- زبان فارسی،
10- اخلاق و معارف اسلامی،
11- روش تحقیق

1) علوم ارتباطات اجتماعی

1

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

 

2) مدیریت رسانه

3

4

0

0

0

0

2

4

0

2

0

 

 

3) روزنامه نگاری (ژورنالیسم)

2

0

3

0

3

2

0

0

2

2

2

 

 

 

 

قیمت : 765,000 تومان