فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

1130 - علوم سیاسی گرایش بین الملل و مطالعات منطقه ای و... ارشد سراسری

1130– ارشد سراسری مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل گرایش های 3 و 5: مطالعات منطقه ای، دیپلماسی و سازمان های بین المللی

 

1- زبان تخصصی و عمومی (انگلیسی، آلمانی،فرانسه)+ دی وی دی خودآموز صوتی و تصویری زبان عمومی کارشناسی ارشد

 

2- مبانی علم سیاست،


3- جامعه شناسی سیاسی،


4- اصول روابط بین الملل و سیاست خارج،


5- اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام)،


6- تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تاکنون)،


7- جهان سوم و مسائل آن،


8- نظام های سیاسی تطبیقی،


9- حقوق بین الملل عمومی،


10- سازمان های بین المللی،


11- نتایج روابط بین المللی،


12- تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز،


13- روش پژوهش،


14- سیاست و حکومت منطقه مرتبط (آسیای مرکزی و قفقاز، آمریکای شمالی و اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا)


15- متد Trizدر حل دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سراسری 3 سال اخیر با کلید

 


بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد
 
بسته طلایی مشاوره و برنامه ریزی و روشهای تست زنی همراه با مشاوره برنامه ریزی رایگان تا زمان مصاحبه کارشناسی ارشد
 
بسته نحوه نگارش مقالات علمی و ISI
 

زبان تخصصی

 

1- جزوه زبان تخصصی

زبان عمومی

 

1- جزوه زبان عمومی

جامعه شناسی سیاسی


1- جزوه جامعه شناسی سیاسی

مبانی علم سیاست


1- جزوه مبانی علم سیاست

اندیشه های سیاسی


1-جزوه اندیشه های سیاسی

اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی


1- جزوه اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی

جهان سوم و مسائل آن


1- جزوه جهان سوم و مسائل آن

تحولات سیاسی اجتماعی ایران


1- جزوه تحولات سیاسی اجتماعی ایران

حقوق بین الملل عمومی


1- جزوه حقوق بین الملل عمومی

نظام های سیاسی تطبیقی


1- جزوه نظام های سیاسی تطبیقی

تاریخ روابط بین الملل


1- جزوه تاریخ روابط بین الملل

سازمان های بین المللی


1- جزوه سازمان های بین المللی

روش پژوهش


1- جزوه روش پژوهش

تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز


1- جزوه تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز

سیاست و حکومت آمریکای شمالی و اروپا


1- جزوه سیاست و حکومت آمریکای شمالی و اروپا

سیاست و حکومت آسیای مرکزی و قفقاز


1- جزوه سیاست و حکومت آسیای مرکزی و قفقاز

 

 

 

سیاست و حکومت خاورمیانه و آفریقای شمالی

 

1- جزوه سیاست و حکومت خاورمیانه و آفریقای شمالی

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه تهران، تربیت مدرس، شهیدبهشتی و علامه طباطبایی از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران، تربیت مدرس و علامه طباطبایی استفاده شده است

مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل شامل گرایش های زیر است و هر گرایش دروسی را دریافت می کنند که ضرائب غیر صفر دارند:

 

1) علوم سیاسی


2) روابط بین الملل


3) مطالعات منطقه ای


4) اندیشه سیاسی در اسلام


5)دیپلماسی و سازمان های بین المللی


 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

1130

مجموعه علوم سیاسی و
 روابط بین الملل

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی،آلمانی،فرانسه)،
2- مبانی علم سیاست،
3- جامعه شناسی سیاسی،
4- اصول روابط بین الملل و سیاست خارج،
5- اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام)،
6- تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تاکنون)،
7- جهان سوم و مسائل آن،
8- نظام های سیاسی تطبیقی،
9- حقوق بین الملل عمومی،
10- سازمان های بین المللی،
11- نتایج روابط بین المللی،
12- تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز،
13- روش پژوهش،
14- سیاست و حکومت منطقه مرتبط (آسیای مرکزی و قفقاز، آمریکای شمالی و اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا)

1) علوم سیاسی

1

2

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

2) روابط بین الملل

1

0

0

2

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

3) مطالعات منطقه ای

2

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

2

4) اندیشه سیاسی در اسلام

1

2

1

0

2

1

1

0

1

1

1

0

0

0

5)دیپلماسی و سازمان های بین المللی

2

1

0

2

0

0

0

0

2

2

2

2

0

0

 

 

 

قیمت : 765,000 تومان