فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

4910 - مهندسی هوافضا ( ارشد آزاد )

4910 –کارشناسی ارشد آزاد مهندسی هوافضا

 

1- زبان تخصصی انگلیسی


2- ریاضیات


3- ترموسیالات (مکانیک سیالات، انتقال حرارت، آئرودینامیک، ترمودینامیک)


4- دینامیک (دینامیک، ارتعاشات، کنترل، دینامیک پرواز)


5- جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، تحلیل سازه ها)


6- متد Trizدر حل سوالات کنکور 3 سال اخیر بدون جواب

 

بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد

 

ریاضیات


1- جزوه ریاضیات

زبان تخصصی انگلیسی


1- جزوه زبان تخصصی انگلیسی

انتقال حرارت


1- جزوه انتقال حرارت

مکانیک سیالات


1- جزوه مکانیک سیالات

ترمودینامیک


1- جزوه ترمودینامیک

آئرودینامیک


1- جزوه آئرودینامیک

ارتعاشات


1- جزوه ارتعاشات

دینامیک


1- جزوه دینامیک

دینامیک پرواز


1- جزوه دینامیک پرواز

کنترل


1- جزوه کنترل

مقاومت مصالح


1- جزوه مقاومت مصالح

استاتیک


1- جزوه استاتیک

 

 

 

تحلیل سازه ها

 

1- جزوه تحلیل سازه ها

در تاليف جزوات اين رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه پلي تکنيک، شريف، تهران، صنعتي اصفهان، تربيت مدرس، علوم تحقیقات تهران و فنی تهران جنوب و از همکاري دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري ،دانشگاه پلي تکنيک، شريف و تهران استفاده شده است.

مجموعه مهندسی هوافضا شامل گرایش های زیر است و هر گرایش دروسی را دریافت می کنند که ضرائب غیر صفر دارند

 

41106 - مهندسی هوافضا


41117 - مهندسی هوافضا - آئرودینامیک

 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

4910

مهندسی هوافضا

1- زبان تخصصی انگلیسی
2- ریاضیات
3- ترموسیالات (مکانیک سیالات، انتقال حرارت،  آئرودینامیک، ترمودینامیک)
4- دینامیک (دینامیک، ارتعاشات، کنترل، دینامیک پرواز)
5- جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، تحلیل سازه ها)

41106

مهندسی هوافضا

1

1

3

3

3

 

41117

مهندسی هوافضا - آئرودینامیک

1

1

3

3

3

 

 

 

قیمت : 665,000 تومان