فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

4900 - مهندسی معماری کشتی ( ارشد آزاد )

4900– کارشناسی ارشد آزاد مهندسی معماری کشتی

 

1- زبان تخصصی انگلیسی


2- ریاضیات (ریاضیات عمومی 1و2، معادلات دیفرانسیل و ریاضیات مهندسی)


3- مکانیک سیالات


4- مکانیک جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها)


5- آرشیتکت کشتی (هیدرواستاتیک)


6- آرشیتکت کشتی(هیدرودینامیک)


7- ساختمان کشتی


8- متد Trizدر حل سوالات کنکور 3 سال اخیر بدون جواب

 

بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد

 

مکانیک سیالات


1- جزوه مکانیک سیالات

زبان تخصصی انگلیسی


1- جزوه زبان تخصصی انگلیسی

معادلات دیفرانسیل


1- جزوه معادلات دیفرانسیل

ریاضی عمومی 1و2


1- جزوه ریاضی عمومی 1و2

مکانیک جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها)


1- جزوه مکانیک جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها)

ریاضیات مهندسی


1- جزوه ریاضیات مهندسی

آرشیتکت کشتی(هیدرودینامیک)


1- جزوه آرشیتکت کشتی(هیدرودینامیک)

آرشیتکت کشتی(هیدرواستاتیک)


1- جزوه آرشیتکت کشتی(هیدرواستاتیک)

 

 

 

ساختمان کشتی

 

1- جزوه ساختمان کشتی

در تاليف جزوات اين رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه پلي تکنيک، شريف، تهران، صنعتي اصفهان، تربيت مدرس، علوم تحقیقات تهران و فنی تهران جنوب و از همکاري دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري ،دانشگاه پلي تکنيک، شريف و تهران استفاده شده است.

مهندسی معماری کشتی شامل گرایش نمی باشد.

 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

4900

 

مهندسی معماری کشتی

1- زبان تخصصی انگلیسی
2- ریاضیات (ریاضیات عمومی 1و2، معادلات دیفرانسیل و ریاضیات مهندسی)
3- مکانیک سیالات
4- مکانیک جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها)
5- آرشیتکت کشتی (هیدرواستاتیک)
6- آرشیتکت کشتی(هیدرودینامیک)
7- ساختمان کشتی

40909

مهندسی معماری کشتی-سازه کشتی

2

2

3

2

3

3

2

 

 

 

قیمت : 615,000 تومان