فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

4890 - مهندسی فرآوری و انتقال گاز ( ارشد آزاد )

4890– کارشناسی ارشد آزاد مهندسی فرآوری و انتقال گاز

 

1- زبان تخصصی انگلیسی


2- ریاضیات (معادلات دیفرانسیل، ریاضیات کاربردی – عددی)


3- ترمودینامیک مهندسی شیمی (1 و 2)


4- انتقال حرارت (1 و 2)


5- انتقال جرم


6- عملیات واحد (1 و 2)


7- مکانیک سیالات


8- متد Trizدر حل سوالات کنکور 3 سال اخیر بدون جواب

 

بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد

 

معادلات دیفرانسیل


1- جزوه معادلات دیفرانسیل

زبان تخصصی انگلیسی


1- جزوه زبان تخصصی انگلیسی

انتقال حرارت (1 و 2)


1- جزوه انتقال حرارت (1 و 2)

ترمودینامیک مهندسی شیمی (1 و 2)


1- جزوه ترمودینامیک مهندسی شیمی (1 و 2)

عملیات واحد (1 و 2)


1- جزوه عملیات واحد (1 و 2)

انتقال جرم


1- جزوه انتقال جرم

ریاضیات کاربردی – عددی


1- جزوه ریاضیات کاربردی – عددی

مکانیک سیالات


1- جزوه مکانیک سیالات

در تاليف جزوات اين رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه پلي تکنيک، شريف، تهران، صنعتي اصفهان، تربيت مدرس، علوم تحقیقات تهران و فنی تهران جنوب و از همکاري دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري ،دانشگاه پلي تکنيک، شريف و تهران استفاده شده است.

مهندسی فرآوری و انتقال گاز شامل گرایش نمی باشد.

 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

4890

مهندسی فرآوری و انتقال گاز

1- زبان تخصصی انگلیسی
2- ریاضیات (معادلات دیفرانسیل، ریاضیات کاربردی – عددی)
3- ترمودینامیک مهندسی شیمی (1 و 2)
4- انتقال حرارت (1 و 2)
5- انتقال جرم
6- عملیات واحد (1 و 2)
7- مکانیک سیالات

40281

مهندسی فرآوری و انتقال گاز

2

2

3

3

2

3

2

 

 

 

قیمت : 615,000 تومان