فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

4870 - مهندسی شیمی گرایش ایمنی، HSE ( ارشد آزاد )

4870– کارشناسی ارشد آزاد مهندسی شیمی گرایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

 

1- زبان تخصصی انگلیسی


2- ریاضیات (ریاضیات مهندسی، معادلات دیفرانسیل)


3- مکانیک سیالات1، انتقال حرارت1 و ترمودینامیک 1


4- انتقال جرم و عملیات واحد


5- ایمنی در صنایع نفت و طراحی سیستم های ایمنی


6- بیماری های حرفه ای و مخاطرات شغلی


7- آلودگی آب و هوا و آلودگی صوتی


8- مدیریت اچ اس ای و مدریت ریسک


9- اصول ایمنی و حفاظت محیط زیست


10- متد Trizدر حل سوالات کنکور 3 سال اخیر بدون جواب

 

بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد

 

ریاضیات مهندسی


1- جزوه ریاضیات مهندسی

زبان تخصصی انگلیسی


1- جزوه زبان تخصصی انگلیسی

اصول ایمنی و حفاظت محیط زیست


1- جزوه اصول ایمنی و حفاظت محیط زیست

معادلات دیفرانسیل


1- جزوه معادلات دیفرانسیل

انتقال حرارت 1


1- جزوه انتقال حرارت 1

مکانیک سیالات 1


1- جزوه مکانیک سیالات 1

انتقال جرم


1- جزوه انتقال جرم

ترمودینامیک 1


1- جزوه ترمودینامیک 1

ایمنی در صنایع نفت


1- جزوه ایمنی در صنایع نفت

عملیات واحد


1- جزوه عملیات واحد

بیماری های حرفه ای و مخاطرات شغلی


1- جزوه بیماری های حرفه ای و مخاطرات شغلی

طراحی سیستم های ایمنی


1- جزوه طراحی سیستم های ایمنی

آلودگی صوتی


1- جزوه آلودگی صوتی

آلودگی آب و هوا


1- جزوه آلودگی آب و هوا

مدیریت ریسک


1- جزوه مدیریت ریسک

مدیریت اچ اس ای


1- جزوه مدیریت اچ اس ای

در تاليف جزوات اين رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه پلي تکنيک، شريف، تهران، صنعتي اصفهان، تربيت مدرس، علوم تحقیقات تهران و فنی تهران جنوب و از همکاري دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري ،دانشگاه پلي تکنيک، شريف و تهران استفاده شده است.

مهندسی شیمی گرایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) شامل گرایش نمی باشد.

 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

4870

مهندسی شیمی گرایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

1 - زبان تخصصی  انگلیسی
2- ریاضیات (ریاضیات مهندسی، معادلات دیفرانسیل)
3- مکانیک سیالات1، انتقال حرارت1 و ترمودینامیک 1
4- انتقال جرم و عملیات واحد
5- ایمنی در صنایع نفت و طراحی سیستم های ایمنی
6- بیماری های حرفه ای و مخاطرات شغلی
7- آلودگی آب و هوا و آلودگی صوتی
8- مدیریت اچ اس ای و مدریت ریسک
9- اصول ایمنی و حفاظت محیط زیست

2

2

2

2

2

2

3

3

3

 

 

 

قیمت : 815,000 تومان