فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

4860 - مهندسی پزشکی - بیومتریال ارشد آزاد

4860– کا رشناسی ارشد آزاد مهندسی پزشکی - بیومتریال

 

1- زبان تخصصی انگلیسی


2- ریاضیات مهندسی


3- زیست سازگاری


4-شیمی آلی و بیوشیمی


5-خواص مواد مهندسی


6- ترمودینامیک


7- متد Trizدر حل سوالات کنکور 3 سال اخیر بدون جواب

 

بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد

 

ریاضیات مهندسی


1- جزوه ریاضیات مهندسی

زبان تخصصی انگلیسی


1- جزوه زبان تخصصی انگلیسی

شیمی آلی


1- جزوه شیمی آلی

زیست سازگاری


1- جزوه زیست سازگاری

خواص مواد مهندسی


1- جزوه خواص مواد مهندسی

بیوشیمی


1-جزوه بیوشیمی

 

 

 

ترمودینامیک

 

1- جزوه ترمودینامیک

در تاليف جزوات اين رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه پلي تکنيک، شريف، تهران، صنعتي اصفهان، تربيت مدرس، علوم تحقیقات تهران و فنی تهران جنوب و از همکاري دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري ،دانشگاه پلي تکنيک، شريف و تهران استفاده شده است.

مهندسی پزشکی - بیومتریال شامل گرایش نمی باشد.

 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

4860

مهندسی پزشکی -  بیومتریال

1- زبان تخصصی انگلیسی
2- ریاضیات  مهندسی
3- زیست سازگاری
4-شیمی آلی و بیوشیمی
5-خواص مواد مهندسی
6- ترمودینامیک

40730

مهندسی پزشکی -بیومتریال

3

3

3

3

3

2

 

 

 

قیمت : 715,000 تومان