فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

4850 - مهندسی پزشکی - توانبخشی ارشد آزاد

4850– کارشناسی ارشد آزاد مهندسی پزشکی - توانبخشی

 

1- زبان تخصصی انگلیسی


2- ریاضیات مهندسی


3- اصول توانبخشی


4-مدار الکتریکی1 و الکترونیک1


5-استاتیک و مقاومت مصالح


6- خواص مواد و زیست سازگاری


7- متد Trizدر حل سوالات کنکور 3 سال اخیر بدون جواب

 

بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد

 

ریاضیات مهندسی


1- جزوه ریاضیات مهندسی

زبان تخصصی انگلیسی


1- جزوه زبان تخصصی انگلیسی

مدار الکتریکی 1


1- جزوه مدار الکتریکی 1

اصول توانبخشی


1-جزوه اصول توانبخشی

استاتیک


1- جزوه استاتیک

الکترونیک 1


1-جزوه الکترونیک 1

خواص مواد


1- جزوه خواص مواد

مقاومت مصالح


1- جزوه مقاومت مصالح

 

 

 

زیست سازگاری

 

1- جزوه زیست سازگاری

در تاليف جزوات اين رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه پلي تکنيک، شريف، تهران، صنعتي اصفهان، تربيت مدرس، علوم تحقیقات تهران و فنی تهران جنوب و از همکاري دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري ،دانشگاه پلي تکنيک، شريف و تهران استفاده شده است.

مهندسی پزشکی - توانبخشی شامل گرایش نمی باشد.

 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

4850

مهندسی پزشکی -  توانبخشی

1- زبان تخصصی انگلیسی
2- ریاضیات  مهندسی
3- اصول توانبخشی
4-مدار الکتریکی1 و الکترونیک1
5-استاتیک و مقاومت مصالح
6- خواص مواد و زیست سازگاری

40160

مهندسی پزشکی - توانبخشی

3

3

4

4

4

4

 

 

 

قیمت : 715,000 تومان