فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

4840 - مهندسی پزشکی - مهندسی بافت ارشد آزاد

4840– کارشناسی ارشد آزاد مهندسی پزشکی - مهندسی بافت

 

1- زبان تخصصی انگلیسی


2- ریاضیات مهندسی


3- شیمی فیزیک و ترمودینامیک مواد


4-خواص فیزیکی مواد


5-خواص مکانیکی مواد


6- آناتومی و فیزیولوژی


7- مبانی زیست سازگاری


8- خواص مواد مهندسی


9- مهندسی علم مواد


10- شیمی آلی - بیوشیمی


11- متد Trizدر حل سوالات کنکور 3 سال اخیر بدون جواب

 

بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد

 

ریاضیات مهندسی


1- جزوه ریاضیات مهندسی

زبان تخصصی انگلیسی


1- جزوه زبان تخصصی انگلیسی

شیمی فیزیک


1- جزوه شیمی فیزیک

ترمودینامیک مواد


1-جزوه ترمودینامیک مواد

خواص مکانیکی مواد


1- جزوه خواص مکانیکی مواد

خواص فیزیک مواد


1-جزوه خواص فیزیکی مواد

مبانی زیست سازگاری


1- جزوه مبانی زیست سازگاری

آناتومی و فیزیولوژی


1- جزوه آناتومی و فیزیولوژی

مهندسی علم مواد


1- جزوه مهندسی علم مواد

خواص مواد مهندسی


1- جزوه خواص مواد مهندسی

بیوشیمی


1- جزوه بیوشیمی

شیمی آلی


1- جزوه شیمی آلی

در تاليف جزوات اين رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه پلي تکنيک، شريف، تهران، صنعتي اصفهان، تربيت مدرس، علوم تحقیقات تهران و فنی تهران جنوب و از همکاري دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري ،دانشگاه پلي تکنيک، شريف و تهران استفاده شده است.

مهندسی پزشکی - مهندسی بافت شامل گرایش نمی باشد.

 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

4840

مهندسی پزشکی -  مهندسی بافت

1- زبان تخصصی انگلیسی
2- ریاضیات  مهندسی
3- شیمی فیزیک و ترمودینامیک مواد
4-خواص فیزیکی مواد
5-خواص مکانیکی مواد
6- آناتومی و فیزیولوژی
7- مبانی زیست سازگاری
8- خواص مواد مهندسی
9- مهندسی علم مواد
10- شیمی آلی - بیوشیمی

40178

5

4

5

2

1

3

3

3

3

2

 

 

 

قیمت : 715,000 تومان