فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

4830 - مهندسی پزشکی - بیومکانیک ارشد آزاد

4830– کارشناسی ارشد آزاد مهندسی پزشکی - بیومکانیک

 

1- زبان تخصصی انگلیسی


2- ریاضیات مهندسی


3- ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت و جرم


4-استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا


5-دینامیک و ارتعاشات


6- بیومکانیک عمومی


7- متد Trizدر حل سوالات کنکور 3 سال اخیر بدون جواب

 

بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد

 

ریاضیات مهندسی


1- جزوه ریاضیات مهندسی

زبان تخصصی انگلیسی


1- جزوه زبان تخصصی انگلیسی

مکانیک سیالات


1- جزوه مکانیک سیالات

ترمودینامیک


1-جزوه ترمودینامیک

استاتیک


1- جزوه استاتیک

انتقال حرارت و جرم


1-جزوه انتقال حرارت و جرم

طراحی اجزا


1- جزوه طراحی اجزا

مقاومت مصالح


1- جزوه مقاومت مصالح

بیومکانیک عمومی


1- جزوه بیومکانیک عمومی

دینامیک و ارتعاشات


1- جزوه دینامیک و ارتعاشات

در تاليف جزوات اين رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه پلي تکنيک، شريف، تهران، صنعتي اصفهان، تربيت مدرس، علوم تحقیقات تهران و فنی تهران جنوب و از همکاري دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري ،دانشگاه پلي تکنيک، شريف و تهران استفاده شده است.

مهندسی پزشکی - بیومکانیک شامل گرایش نمی باشد.

 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

4830

مهندسی پزشکی -  بیومکانیک

1- زبان تخصصی انگلیسی
2- ریاضیات  مهندسی
3- ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت و جرم
4-استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا
5-دینامیک و ارتعاشات
6- بیومکانیک عمومی

40109

مهندسی پزشکی - بیومکانیک

3

3

4

4

4

4

 

 

 

قیمت : 715,000 تومان