فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

4820 - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک ارشد آزاد

4820– کارشناسی ارشد آزاد مهندسی پزشکی - بیوالکتریک

 

1- زبان تخصصی انگلیسی


2- ریاضیات مهندسی


3- مدارهای الکتریکی 1و2


4-الکترونیک 1و2


5-سیگنال و سیستم


6- مقدمه ای بر فیزیک و مهندسی پزشکی


7- متد Trizدر حل سوالات کنکور 3 سال اخیر بدون جواب

 

بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد

 

ریاضیات مهندسی


1- جزوه ریاضیات مهندسی

زبان تخصصی انگلیسی


1- جزوه زبان تخصصی انگلیسی

الکترونیک 1و2


1- جزوه الکترونیک 1و2

مدارهای الکتریکی 1و2


1-جزوه مدارهای الکتریکی 1و2

مقدمه ای بر فیزیک و مهندسی پزشکی


1- جزوه مقدمه ای بر فیزیک و مهندسی پزشکی

سیگنال و سیستم


1-جزوه سیگنال و سیستم

در تاليف جزوات اين رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه پلي تکنيک، شريف، تهران، صنعتي اصفهان، تربيت مدرس، علوم تحقیقات تهران و فنی تهران جنوب و از همکاري دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري ،دانشگاه پلي تکنيک، شريف و تهران استفاده شده است.

مهندسی پزشکی - بیوالکتریک شامل گرایش نمی باشد.

 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

4820

مهندسی پزشکی -  بیوالکتریک

1- زبان تخصصی انگلیسی
2- ریاضیات  مهندسی
3- مدارهای الکتریکی 1و2
4-الکترونیک 1و2
5-سیگنال و سیستم
6- مقدمه ای بر فیزیک و مهندسی پزشکی

40111

مهندسی پزشکی - بیوالکتریک

3

3

4

4

4

4

 

 

 

قیمت : 715,000 تومان