فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

4810 - مجموعه مهندسی هسته ای گرایش های راکتور ، مواد،چرخه سوخت

4810– کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مهندسی هسته ای - گرایش ها: مهندسی هسته ای - مهندسی راکتور، مهندسی هسته ای - مواد و چرخه سوخت

 

 

در هنگام خرید بسته ، حتما گرایش مورد نظر خود را در قسمت توضیحات یادداشت فرمایید

 

 

 

1- زبان تخصصی انگلیسی


2- ریاضیات


3- کنترل سیستم های خطی


4-فیزیک هسته ای


5-الکترونیک


6- انتقال حرارت


7- سیالات


8- الکترومغناطیس عمومی


9- ترمودینامیک مهندسی


10- مقدمه ای بر رادیولوژی و حفاظت در برابر پرتوها


11- دزیمتری و محاسبه دز، آشکارسازی و سیستم های اندازه گیری هسته ای


12- علم مواد


13- متد Trizدر حل سوالات کنکور 3 سال اخیر بدون جواب

 

بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد

 

ریاضیات


1- جزوه ریاضیات

زبان تخصصی انگلیسی


1- جزوه زبان تخصصی انگلیسی

فیزیک هسته ای


1- جزوه فیزیک هسته ای

کنترل سیستم های خطی


1- جزوه کنترل سیستم های خطی

انتقال حرارت


1- جزوه انتقال حرارت

الکترونیک


1-جزوه الکترونیک

الکترومغناطیس عمومی


1- جزوه الکترومغناطیس عمومی

سیالات


1- جزوه سیالات

مقدمه ای بر رادیولوژی و حفاظت در برابر پرتوها


1- جزوه مقدمه ای بر رادیولوژی و حفاظت در برابر پرتوها

ترمودینامیک مهندسی


1- جزوه ترمودینامیک مهندسی

آشکارسازی و سیستم های اندازه گیری هسته ای


1- جزوه آشکارسازی و سیستم های اندازه گیری هسته ای

دزیمتری و محاسبه دز


1- جزوه دزیمتری و محاسبه دز

 

 

 

علم مواد

 

1- جزوه علم مواد

در تاليف جزوات اين رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه پلي تکنيک، شريف، تهران، صنعتي اصفهان، تربيت مدرس، علوم تحقیقات تهران و فنی تهران جنوب و از همکاري دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري ،دانشگاه پلي تکنيک، شريف و تهران استفاده شده است.

مجموعه مهندسی هسته ای شامل گرایش های زیر است و هر گرایش دروسی را دریافت می کنند که ضرائب غیر صفر دارند

 

41203 -مهندسی هسته ای-مهندسی پرتوپزشکی


41204 -مهندسی هسته ای-مهندسی راکتور


41206 -مهندسی هسته ای-مواد و چرخه سوخت

 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

4810

مجموعه مهندسی هسته ای

1- زبان تخصصی انگلیسی
2- ریاضیات  
3- کنترل سیستم های خطی
4-فیزیک هسته ای
5-الکترونیک
6- انتقال حرارت
7- سیالات
8- الکترومغناطیس عمومی
9- ترمودینامیک مهندسی
10- مقدمه ای بر رادیولوژی و حفاظت در برابر پرتوها
11- دزیمتری و محاسبه دز، آشکارسازی و سیستم های اندازه گیری هسته ای
12- علم مواد

41203

مهندسی هسته ای-مهندسی پرتوپزشکی

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

41204

مهندسی هسته ای-مهندسی راکتور

2

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

0

 

41206

مهندسی هسته ای-مواد و چرخه سوخت

2

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

3

 

 

 

قیمت : 615,000 تومان