فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

4800 - مجموعه مهندسی نقشه برداری ارشد آزاد

4800– کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مهندسی نقشه برداری

 

1- زبان تخصصی انگلیسی


2- ریاضیات


3- فتوگرامتری


4-ژئودزی


5-نقشه برداری


6- متد Trizدر حل سوالات کنکور 3 سال اخیر بدون جواب

بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد

ریاضیات


1- جزوه ریاضیات

زبان تخصصی انگلیسی


1- جزوه زبان تخصصی انگلیسی

ژئودزی


1- جزوه ژئودزی

فتوگرامتری


1-جزوه فتوگرامتری

 

 

 

نقشه برداری

 

1-جزوه نقشه برداری

در تاليف جزوات اين رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه پلي تکنيک، شريف، تهران، صنعتي اصفهان، تربيت مدرس، علوم تحقیقات تهران و فنی تهران جنوب و از همکاري دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري ،دانشگاه پلي تکنيک، شريف و تهران استفاده شده است.

مجموعه مهندسی نقشه برداری شامل گرایش های زیر است و هر گرایش دروسی را دریافت می کنند که ضرائب غیر صفر دارند

 

40491 -مهندسی عمران - ژئودزی


40499 -مهندسی عمران – مهندسی سنجش از دور GIS

 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

4800

مجموعه مهندسی نقشه برداری

1- زبان تخصصی انگلیسی
2- ریاضیات
3- فتوگرامتری
4-ژئودزی
5-نقشه برداری

40491

مهندسی عمران - ژئودزی

1

1

2

2

1

 

40499

مهندسی عمران – مهندسی سنجش از دور GIS

1

1

2

2

1

 

 

 

قیمت : 665,000 تومان