فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

4790 - مجموعه مهندسی نفت کلیه گرایشها ارشد آزاد

4790– کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مهندسی نفت کلیه گرایشها

 

در هنگام خرید بسته ، حتما گرایش مورد نظر خود را در قسمت توضیحات یادداشت فرمایید

 

 

 

1- زبان تخصصی انگلیسی


2- ریاضی عمومی 1و2، معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی


3- زمین شناسی (زمین شناسی عمومی، زمین شناسی ساختمانی، سنگ شناسی و سنگهای رسوبی، زمین شناسی نفت)


4- مکانیک سیالات و ترمودینامیک


5- نمودار گیری، خواص سنگ مخزن، خواص سیالات مخزن


6- ژئوفیزیک و ژئوشیمی (آلی و اکتشافی)


7- مهندسی مخازن و چاه آزمایی


8- مهندسی حفاری، مهندسی بهره برداری و مکانیک سنگ


9- متد Trizدر حل سوالات کنکور 4 سال اخیر بدون جواب

 

بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد

 

ریاضی عمومی 1و2


1- جزوه ریاضی عمومی 1 و 2

زبان تخصصی انگلیسی


1- جزوه زبان تخصصی انگلیسی

ریاضیات مهندسی


1- جزوه ریاضیات مهندسی

معادلات دیفرانسیل


1- جزوه معادلات دیفرانسیل

زمین شناسی ساختمانی


1- جزوه زمین شناسی ساختمانی

زمین شناسی نفت


1- جزوه زمین شناسی نفت

زمین شناسی نفت


1- جزوه زمین شناسی نفت

سنگ شناسی و سنگهای رسوبی


1- جزوه سنگ شناسی و سنگهای رسوبی

نمونه گیری، خواص سنگ مخزن، خواص سیالات مخزن


1- جزوه نمونه گیری خواص سنگ مخزن، خواص سیالات مخزن

مکانیک سیالات و ترمودینامیک


1- جزوه مکانیک سیالات و ترمودینامیک

مهندسی مخازن و چاه آزمایی


1- جزوه مهندسی مخازن و چاه آزمایی

ژئوفیزیک و ژئوشیمی


1- جزوه ژئوفیزیک و ژئوشیمی

 

 

 

مهندسی حفاری، مهندسی بهره برداری و مکانیک سنگ

 

1- جزوه مهندسی حفاری، مهندسی بهره برداری و مکانیک سنگ

در تاليف جزوات اين رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه پلي تکنيک، شريف، تهران، صنعتي اصفهان، تربيت مدرس، علوم تحقیقات تهران و فنی تهران جنوب و از همکاري دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري ،دانشگاه پلي تکنيک، شريف و تهران استفاده شده است.

مجموعه مهندسی نفت شامل گرایش های زیر است و هر گرایش دروسی را دریافت می کنند که ضرائب غیر صفر دارند

 

40234 - مهندسی نفت


40235 - مهندسی اکتشاف نفت


40237 - پژوهش مهندسی نفت - پالایش


40283 - مهندسی نفت – بهره‌برداری


40284 - مهندسی نفت- حفاری


40285 - مهندسی مخازن هیدروکربوری

 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

4790

مجموعه مهندسی نفت

1- زبان تخصصی انگلیسی
2- ریاضی عمومی 1و2، معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی
3- زمین شناسی (زمین شناسی عمومی، زمین شناسی ساختمانی، سنگ شناسی و سنگهای رسوبی، زمین شناسی نفت)
4- مکانیک سیالات و ترمودینامیک
5- نمودار گیری، خواص سنگ مخزن، خواص سیالات مخزن
6- ژئوفیزیک و ژئوشیمی (آلی و اکتشافی)
7- مهندسی مخازن و چاه آزمایی
8- مهندسی حفاری، مهندسی بهره برداری و مکانیک سنگ

40234

مهندسی نفت

2

2

3

2

3

0

3

2

 

40235

مهندسی اکتشاف نفت

2

2

3

2

2

3

2

0

 

40237

پژوهش مهندسی نفت - پالایش

2

2

3

2

3

0

3

2

 

40283

مهندسی نفت – بهره‌برداری

2

2

2

3

2

0

2

3

 

40284

مهندسی نفت- حفاری

2

2

2

3

3

0

2

2

 

40285

مهندسی مخازن هیدروکربوری

2

2

3

2

3

0

3

2

 

 

 

قیمت : 615,000 تومان