فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

4770 - مجموعه مهندسی مواد ارشد آزاد

4770– کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مهندسی مواد

 

1- زبان تخصصی انگلیسی


2- ریاضیات مهندسی


3- شیمی فیزیک و ترمودینامیک


4-خواص فیزیکی مواد


5-خواص مکانیکی مواد


6- استحاله فازها و نمودارهای تعادلی


7- تخصصی کارشناسی


8- متد Trizدر حل سوالات کنکور 3 سال اخیر بدون جواب

 

بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد

 

ریاضیات مهندسی


1- جزوه ریاضیات مهندسی

زبان تخصصی انگلیسی


1- جزوه زبان تخصصی انگلیسی

خواص فیزیکی مواد


1- جزوه خواص فیزیکی مواد

شیمی فیزیک و ترمودینامک


1-جزوه شیمی فیزیک و ترمودینامک

استحاله فازها و نمودارهای تعادلی


1- جزوه استحاله فازها و نمودارهای تعادلی

خواص مکانیکی مواد


1-جزوه خواص مکانیکی مواد

 

 

 

تخصصی کارشناسی

 

1- جزوه تخصصی کارشناسی

در تاليف جزوات اين رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه پلي تکنيک، شريف، تهران، صنعتي اصفهان، تربيت مدرس، علوم تحقیقات تهران و فنی تهران جنوب و از همکاري دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري ،دانشگاه پلي تکنيک، شريف و تهران استفاده شده است.

مجموعه مهندسی مواد شامل گرایش های زیر است و هر گرایش دروسی را دریافت می کنند که ضرائب غیر صفر دارند

 

40717 مهندسی مواد-جوشکاری


40731 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی


40738 مهندسی مواد-سرامیک


40745 مهندسی مواد-مهندسی خوردگی و حفاظت مواد

 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

4770

مجموعه مهندسی مواد

1- زبان تخصصی انگلیسی
2- ریاضیات  مهندسی
3- شیمی فیزیک و ترمودینامیک
4-خواص فیزیکی مواد
5-خواص مکانیکی مواد
6- استحاله فازها و نمودارهای تعادلی
7- تخصصی کارشناسی

40717

مهندسی مواد-جوشکاری

2

4

3

3

3

3

5

 

40731

مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

2

4

3

3

3

3

4

 

40738

مهندسی مواد-سرامیک

2

4

3

3

3

4

5

 

40745

مهندسی مواد-مهندسی خوردگی و حفاظت مواد

2

4

4

3

3

2

4

 

 

 

قیمت : 565,000 تومان