فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

4760 - مجموعه مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی ارشد آزاد

4760– کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مهندسی مکانیک گرایش 3: مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

 

1- زبان تخصصی انگلیسی


2- ریاضی


3- حرارت سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)


4- جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا)


5- دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل)


6- محاسبات عددی


7- ساخت و تولید (ماشین ابزار، قالب پرس، علم مواد، ماشین های کنترل عددی، اندازه گیری، تولید مخصوص، هیدرولیک و نیوماتیک، مدیریت تولید)


8- متد Trizدر حل سوالات کنکور 3 سال اخیر بدون جواب

 

بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد

 

ریاضی


1- جزوه ریاضی

زبان تخصصی انگلیسی


1- جزوه زبان تخصصی انگلیسی

مکانیک سیالات


1- جزوه مکانیک سیالات

ترمودینامیک


1- جزوه ترمودینامیک

استاتیک


1- جزوه استاتیک

انتقال حرارت


1- جزوه انتقال حرارت

طراحی اجزاء


1- جزوه طراحی اجزاء

مقاومت مصالح


1- جزوه مقاومت مصالح

ارتعاشات


1- جزوه ارتعاشات

دینامیک


1- جزوه دینامیک

کنترل


1- جزوه کنترل

دینامیک ماشین


2- جزوه دینامیک ماشین

ماشین ابزار


1- جزوه ماشین ابزار

محاسبات عددی


1- جزوه محاسبات عددی

علم مواد


1- جزوه علم مواد

قالب پرس


1- جزوه قالب پرس

اندازه گیری


1- جزوه اندازه گیری

ماشین های کنترل عددی


1- جزوه ماشین های کنترل عددی

هیدرولیک و نیوماتیک


1- جزوه هیدرولیک و نیوماتیک

تولید مخصوص


1- جزوه تولید مخصوص

 

 

 

مدیریت تولید

 

1- جزوه مدیریت تولید

در تاليف جزوات اين رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه پلي تکنيک، شريف، تهران، صنعتي اصفهان، تربيت مدرس، علوم تحقیقات تهران و فنی تهران جنوب و از همکاري دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري ،دانشگاه پلي تکنيک، شريف و تهران استفاده شده است.

مجموعه مهندسی مکانیک شامل گرایش های زیر است و هر گرایش دروسی را دریافت می کنند که ضرائب غیر صفر دارند

 

40664 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی


40669 مهندسی مکانیک-ساخت و تولید


40671 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

4760

مجموعه مهندسی مکانیک

1- زبان تخصصی انگلیسی
2- ریاضی
3- حرارت سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)
4- جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا)
5- دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل)
6- محاسبات عددی
7- ساخت و تولید (ماشین ابزار، قالب پرس، علم مواد، ماشین های کنترل عددی، اندازه گیری، تولید مخصوص، هیدرولیک و نیوماتیک، مدیریت تولید)

40664

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

1

2

4

2

2

2

0

 

40669

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

1

2

1

2

1

0

4

 

40671

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

1

2

2

3

2

0

0

 

 

 

قیمت : 665,000 تومان