فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

21409 - تربیت بدنی و علوم ورزشی - رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

21409 – دکتری آزاد تربیت بدنی و علوم ورزشی – رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

 

1-آمار و روشهای تحقیق


2-کنترل حرکتی


3-مبانی رشد و تکامل (رشد جسمی – رشد حرکتی)


4-یادگیری حرکتی


5-زبان تخصصی انگلیسی


6- متد Trizدر حل سوالات کنکور 3 سال اخیر بدون جواب

 

بسته طلایی موفقیت در آزمون دکتری آزاد


 

کنترل حرکتی


1- جزوه کنترل حرکتی

آمار و روشهای تحقیق


1- جزوه آمار و روشهای تحقیق

یادگیری حرکتی


1- جزوه یادگیری حرکتی

مبانی رشد و تکامل (رشد جسمی – رشد حرکتی)


1- جزوه مبانی رشد و تکامل (رشد جسمی – رشد حرکتی)

 

 

 

زبان تخصصی انگلیسی


1- جزوه زبان تخصصی انگلیسی

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تهران، و دانشگاه تربیت مدرس و از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شیراز و علوم و تحقیقات تهران استفاده شده است

تربیت بدنی و علوم ورزشی – رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

نام وکد واحد های دانشگاهی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

21409

تربیت بدنی و علوم ورزشی – رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

علوم و تحقیقات (123)

1-آمار و روشهای تحقیق
2-کنترل حرکتی
3-مبانی رشد و تکامل (رشد جسمی – رشد حرکتی)
4-یادگیری حرکتی
5-زبان تخصصی انگلیسی

 

 

 

 

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت : 535,000 تومان