فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

2390 - مجموعه علوم کتابداری و اطلاع رسانی ارشد آزاد

2390 - مجموعه علوم کتابداری و اطلاع رسانی ارشد آزاد

 

1- زبان تخصصی انگلیسی


2- مبانی و روش های آموزش سواد اطلاعاتی


3- آشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات


4- آمار و روش تحقیق


5- سازماندهی منابع


6- آشنایی با مدیریت دانش


7-مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی


8-مرجع شناسی عمومی و تخصصی


9- نرم افزارهای کتابخانه ای


10- پایگاه های اطلاعاتی


11-آشنایی با علم سنجی


12-فراهم آوری و توسعه مجموعه


13-اصول کار مرجع


14-مواد و خدمات برای کودکان و نوجوانان


15-سواد اطلاعاتی


16- متد Trizدر حل سوالات کنکور 3 سال اخیر بدون جواب

 

بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد

 

مبانی و روش های آموزش سواد اطلاعاتی


1- جزوه مبانی و روش های آموزش سواد اطلاعاتی

زبان تخصصی انگلیسی


1- جزوه زبان تخصصی انگلیسی

آمار و روش تحقیق


1- جزوه آمار و روش تحقیق

آشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات


1- جزوه آشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات

آشنایی با مدیریت دانش


1- جزوه آشنایی با مدیریت دانش

سازماندهی منابع


1- جزوه سازماندهی منابع

مرجع شناسی عمومی و تخصصی


1- جزوه مرجع شناسی عمومی و تخصصی

مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی


1- جزوه مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

پایگاه های اطلاعاتی


1-جزوه پایگاه های اطلاعاتی

نرم افزارهای کتابخانه ای


1- جزوه نرم افزارهای کتابخانه ای

فراهم آوری و توسعه مجموعه


1-جزوه فراهم آوری و توسعه مجموعه

آشنایی با علم سنجی


1-جزوه آشنایی با علم سنجی

مواد و خدمات برای کودکان و نوجوانان


1-جزوه مواد و خدمات برای کودکان و نوجوانان

اصول کار مرجع


1- جزوه اصول کار مرجع

 

 

 

سواد اطلاعاتی

 

1-جزوه سواد اطلاعاتی

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس و از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی استفاده شده است

مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی شامل گرایش های زیر است و هر گرایش دروسی را دریافت می کنند که ضرائب غیر صفر دارند

 

21713 -علم اطلاعات و دانش شناسی-مدیریت کتابخانه های دانشگاهی


21714 -علم اطلاعات و دانش شناسی-مطالعات کتابخانه های عمومی


21715 -علم اطلاعات و دانش شناسی-مدیریت اطلاعات


21716 -علم اطلاعات و دانش شناسی- کتابخانه های آموزشگاهی


21717 -علم اطلاعات و دانش شناسی

 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

2390

مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی

1- زبان تخصصی انگلیسی
2- مبانی و روش های آموزش سواد اطلاعاتی
3- آشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات
4- آمار و روش تحقیق
5- سازماندهی منابع
6- آشنایی با مدیریت دانش
7-مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
8-مرجع شناسی عمومی و تخصصی
9- نرم افزارهای کتابخانه ای
10- پایگاه های اطلاعاتی
11-آشنایی با علم سنجی
12-فراهم آوری و توسعه مجموعه
13-اصول کار مرجع
14-مواد و خدمات برای کودکان و نوجوانان
15-سواد اطلاعاتی

21713

علم اطلاعات و دانش شناسی-مدیریت کتابخانه های دانشگاهی

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

2

2

0

0

0

 

21714

علم اطلاعات و دانش شناسی-مطالعات کتابخانه های عمومی

2

2

3

2

0

0

1

2

0

0

0

0

2

2

2

 

21715

علم اطلاعات و دانش شناسی-مدیریت اطلاعات

2

2

2

2

2

2

0

0

2

2

0

0

0

0

0

 

21716

علم اطلاعات و دانش شناسی- کتابخانه های آموزشگاهی

2

2

2

2

2

2

0

0

2

2

0

0

0

0

0

 

21717

علم اطلاعات و دانش شناسی

2

2

2

2

2

2

0

0

2

2

0

0

0

0

0

 

 

 

قیمت : 615,000 تومان