فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

2170 - فرهنگ و زبان های باستانی ارشد آزاد

2170– کارشناسی ارشد آزاد فرهنگ و زبان های باستانی

 

1- زبان تخصصی (انگلیسی یا فرانسه یا آلمانی) شامل ترجمه یک متن از متونی که در تاریخ فرهنگ ایران پیش از اسلام نوشته شده است


2- تاریخ، آراء عقاید و زبان های ایران پیش از اسلام


3- متد Trizدر حل سوالات کنکور 3 سال اخیر بدون جواب

4-بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد

تاریخ


1- جزوه تاریخ

زبان تخصصی (انگلیسی)


1- جزوه زبان تخصصی (انگلیسی)

زبان های ایران پیش از اسلام


1- جزوه زبان های ایران پیش از اسلام

آراء عقاید


1- جزوه آراء عقاید

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس و از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی استفاده شده است

فرهنگ و زبان های باستانی شامل گرایش نمی باشد

 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

2170

فرهنگ و زبان های باستانی

1- زبان تخصصی (انگلیسی یا فرانسه یا آلمانی) شامل ترجمه یک متن از متونی که در تاریخ فرهنگ ایران پیش از اسلام نوشته شده است
2- تاریخ، آراء عقاید و زبان های ایران پیش از اسلام

21105

 فرهنگ و زبان های باستانی

1

1

 

 

 

قیمت : 415,000 تومان