فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

2110 - زبان و ادبیات عرب (دکتری سراسری و آزاد)

2110 – دکتری سراسری زبان و ادبیات عرب (دکتری سراسری و آزاد)

 

1- زبان عربی - عمومی


2- استعداد تحصیلی


3- متون و ترجمه متون عربی


4- صرف و نحو و معانی بیان عربی


5- تاریخ ادبیات عربی


6- نظم و نثر قدیم و جدید عربی


7- متد Triz در حل دفترچه کنکور دکتری سراسری

 

بسته طلایی قبولی در آزمون دکتری


 

استعداد تحصیلی


1- جزوه استعداد تحصیلی

زبان عربی - عمومی


1- جزوه زبان عربی - عمومی

صرف و نحو و معانی بیان عربی


1- جزوه صرف و نحو و معانی بیان عربی

متون و ترجمه متون عربی


1- جزوه متون و ترجمه متون عربی

نظم و نثر قدیم و جدید عربی


1- جزوه نظم و نثر قدیم و جدید عربی

تاریخ ادبیات عربی


1- جزوه تاریخ ادبیات عربی

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع ،از جزوات دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، علامه و تربیت مدرس و از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران و تربیت مدرس استفاده شده است

زبان و ادبیات عرب

 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

رشته­ های مرتبط که فارغ التحصیلان آن ‌میتوانند در این ‌رشته ‌شرکت‌ کنند

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

2802

زبان و ادبیات عرب

مترجمی زبان عربی
- زبان و ادبیات عربی
(گرایش ادبیات عربی)
- زبان و ادبیات فارسی با گرایش ادبیات تطبیقی (فارسی –عربی)

1- زبان عربی - عمومی
2- استعداد تحصيلي
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:
- متون و ترجمه متون عربی
- صرف و نحو و معانی بیان عربی
4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:
- تاریخ ادبیات عربی
- نظم و نثر قدیم و جدید عربی

 

 

 

قیمت : 755,000 تومان