فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

2707 - پاتولوژی دامپزشکی (دکتری سراسری و آزاد)

2707 – پاتولوژی دامپزشکی (دکتری سراسری و آزاد) 

 

1- زبان عمومی و تافل + دی وی دی خودآموز زبان عمومی + دی وی دی خودآموز زبان تافل


2- استعداد تحصیلی


3- آسیب شناسی عمومی


4- آسیب شناسی اختصاصی


5- اصول کالبدگشایی و نمونه برداری


6- بافت شناسی


7- میکروبیولوژی (باکتری، ویروس، قارچ، انگل، ایمنی شناسی)


8- متد Trizدر حل دفترچه کنکور دکتری سراسری

 

بسته طلایی موفقیت در آزمون دکتری

 

استعداد تحصیلی

 

1- جزوه استعداد تحصیلی

زبان عمومی و تافل

 

1- جزوه زبان عمومی و تافل

آسیب شناسی اختصاصی

 

1- جزوه آسیب شناسی اختصاصی

آسیب شناسی عمومی

 

1- جزوه آسیب شناسی عمومی

بافت شناسی

 

1- جزوه بافت شناسی

اصول کالبدگشایی و نمونه برداری

 

1- جزوه اصول کالبدگشایی و نمونه برداری

میکروبیولوژی


1- جزوه میکروب شناسی

میکروبیولوژی (باکتری)


1- جزوه باکتری شناسی

میکروبیولوژی (قارچ)


1- جزوه قارچ شناسی

میکروبیولوژی (ویروس)


1- جزوه ویروس شناسی

میکروبیولوژی (ایمنی شناسی)


1- جزوه ایمنی شناسی

میکروبیولوژی (انگل)


1- جزوه انگل شناسی

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه تهران، شیراز، تبریز و ارومیه از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران استفاده شده است

پاتولوژی دامپزشکی

 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

رشته ­های مرتبط که فارغ التحصیلان آن‌میتواننددراین‌رشته‌شرکت‌کنند

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

2707

پاتولوژی دامپزشکی

دکتری عمومی دامپزشکی و پزشکی

1- زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای شامل:
- آسیب شناسی عمومی
- آسیب شناسی اختصاصی
- اصول کالبدگشایی و نمونه برداری
- بافت شناسی
- میکروبیولوژی (باکتری، ویروس، قارچ، انگل، ایمنی شناسی)

 

 

 

قیمت : 855,000 تومان