فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

1328– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی فضای سبز

1328– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی فضای سبز

 

1- زبان تخصصی و عمومی + دی وی دی خودآموز صوتی و تصویری زبان عمومی کارشناسی ارشد

2-اطلاعات عمومی گیاهی(درختان و درختچه های زینتی،گلکاری،چمن کاری و یاهان پوششی)

3-مبانی نظری طراحی منظر و فضای سبز(پارک و پارک سازی ،پارک های ویژه،محوطه های فضای شهری)

4-مبانی نظری منظر سخت (سازه های مصالح و روش های ساختمانی در فضای سبز)

5-تاریخ باغ و باغ سازی

6-مبانی طراحی کاشت و مدیریت فضاهای سبز

7- متد Trizدر حل دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سراسری

بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد

بسته طلایی مشاوره و برنامه ریزی و روشهای تست زنی همراه با مشاوره برنامه ریزی رایگان تا زمان انتخاب رشته کنکور

بسته نحوه نگارش مقالات علمی و ISI

 

زبان تخصصی و عمومی

 

1-جزوه زبان تخصصی و عمومی

اطلاعات عمومی گیاهی(درختان و درختچه های زینتی،گلکاری،چمن کاری و یاهان پوششی)

1-جزوه اطلاعات عمومی گیاهی(درختان و درختچه های زینتی،گلکاری،چمن کاری و یاهان پوششی)

مبانی نظری منظر سخت (سازه های مصالح و روش های ساختمانی در فضای سبز)

1-جزوه مبانی نظری منظر سخت (سازه های مصالح و روش های ساختمانی در فضای سبز)

مبانی نظری طراحی منظر و فضای سبز(پارک و پارک سازی ،پارک های ویژه،محوطه های فضای شهری)

1-جزوه مبانی نظری طراحی منظر و فضای سبز(پارک و پارک سازی ،پارک های ویژه،محوطه های فضای شهری)

مبانی طراحی کاشت و مدیریت فضاهای سبز

1-جزوه مبانی طراحی کاشت و مدیریت فضاهای سبز

تاریخ باغ و باغ سازی

1-جزوه تاریخ باغ و باغ سازی

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع ،از جزوات دانشگاه تهران و رازی کرمانشاه و از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران و تربیت مدرس استفاده شده است.

مجموعه شامل گرایش های زیر است و هر گرایش دروسی را دریافت می کنند که ضرائب غیر صفر دارند:

 


 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

1328

 

1- زبان تخصصی و عمومی
2-اطلاعات عمومی گیاهی(درختان و درختچه های زینتی،گلکاری،چمن کاری و یاهان پوششی)
3-مبانی نظری طراحی منظر و فضای سبز(پارک و پارک سازی ،پارک های ویژه،محوطه های فضای شهری)
4-مبانی نظری منظر سخت (سازه های مصالح و روش های ساختمانی در فضای سبز)
5-تاریخ باغ و باغ سازی
6-مبانی طراحی کاشت و مدیریت فضاهای سبز

 

مهندسی فضای سبز

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت : 865,000 تومان

  • برچسب ها :