فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

1219– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم شناختی

1219– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم شناختی

 

1- زبان تخصصی و عمومی + دی وی دی خودآموز صوتی و تصویری زبان عمومی کارشناسی ارشد

2-روان شناسی شناختی

3-آمار و روش تحقیق

4-مبانی علوم اعصاب

5-اصول علوم شناختی

6- متد Trizدر حل دفترچه کنکور کارشناسی ارشد

بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد

بسته طلایی مشاوره و برنامه ریزی و روشهای تست زنی همراه با مشاوره برنامه ریزی رایگان تا زمان انتخاب رشته کنکور

بسته نحوه نگارش مقالات علمی و ISI


 

روان شناسی شناختی

1-جزوه روان شناسی شناختی

زبان تخصصی و عمومی

1-جزوه زبان تخصصی و عمومی

مبانی علوم اعصاب

1-جزوه مبانی علوم اعصاب

آمار و روش تحقیق

1-جزوه آمار و روش تحقیق

اصول علوم شناختی

1-جزوه اصول علوم شناختی

مبانی علوم اعصاب

1-جزوه مبانی علوم اعصاب

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع ،از جزوات دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران و از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران، تربیت مدرس و امیرکبیر استفاده شده است

مجموعه شامل گرایش های زیر است و هر گرایش دروسی را دریافت می کنند که ضرائب غیر صفر دارند:

1)علوم شناختی-ذهن مغز وتربیت

2)علوم شناختی-روان شناسی شناختی
 

 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

 

1219

 

 

مجموعه علوم شناختی

1- زبان تخصصی و عمومی
2-روان شناسی شناختی
3-آمار و روش تحقیق
4-مبانی علوم اعصاب
5-اصول علوم شناختی

1)علوم شناختی-ذهن مغز وتربیت

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)علوم شناختی-روان شناسی شناختی

 

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت : 765,000 تومان

  • برچسب ها :