فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

6133– ارتباط تصویری ( ارشد آزاد )

6133– ارشد آزاد ارتباط تصویری

 

1-زبان تخصصی انگلیسی

2-نقد هنری و ادبی

3-اطلاعات تخصصی (تاریخ نقاشی ایران و جهان مبانی نظری طراحی صنعتی ارتباط تصویری ،تصویر سازی)

4-پروژه عملی ارتباط تصویری

5- متد Trizدر حل دفترچه کنکور‏

بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد

بسته طلایی مشاوره و برنامه ریزی و روشهای تست زنی همراه با مشاوره برنامه ریزی رایگان

بسته نحوه نگارش مقالات علمی و ISI

نقد هنری و ادبی

1-جزوه نقد هنری و ادبی

زبان تخصصی انگلیسی

1-جزوه زبان تخصصی انگلیسی

پروژه عملی نقاشی

 

1-جزوه پروژه عملی ارتباط تصویری

اطلاعات تخصصی (تاریخ نقاشی ایران و جهان مبانی نظری طراحی صنعتی ارتباط تصویری ،تصویر سازی)

1-جزوه اطلاعات تخصصی (تاریخ نقاشی ایران و جهان مبانی نظری طراحی صنعتی ارتباط تصویری ،تصویر سازی)

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه تهران، تربیت مدرس، شهیدبهشتی و علامه طباطبایی از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران، تربیت مدرس و علامه طباطبایی استفاده شده است

مجموعه شامل گرایش های زیر است و هر گرایش دروسی را دریافت می کنند که ضرائب غیر صفر دارند:

 


 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

6133

ارتباط تصویری

1-زبان تخصصی انگلیسی
2-نقد هنری و ادبی
3-اطلاعات تخصصی (تاریخ نقاشی ایران و جهان مبانی نظری طراحی صنعتی ارتباط تصویری ،تصویر سازی)
4- پروژه عملی ارتباط تصویری

3

3

4

6

 

 

 

 

قیمت : 565,000 تومان

  • برچسب ها :