فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

67– کارشناسی ارشد وزارت بهداشت مدیریت دارو

67– کارشناسی ارشد وزارت بهداشت مدیریت دارو

 

1-علوم دارویی عمومی

2-اصول مدیریت

3-اصول حسابداری و مدیریت مالی

4-زبان عمومی

5- متد Trizدر حل دفترچه کنکور کارشناسی ارشد

بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد

بسته طلایی مشاوره و برنامه ریزی و روشهای تست زنی همراه با مشاوره برنامه ریزی رایگان

بسته نحوه نگارش مقالات علمی و ISI

 

اصول مدیریت

1-جزوه اصول مدیریت

علوم دارویی عمومی

1-جزوه علوم دارویی عمومی

زبان عمومی

1-جزوه زبان عمومی

اصول حسابداری و مدیریت مالی

1-جزوه اصول حسابداری و مدیریت مالی

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه تهران، تربیت مدرس، شهیدبهشتی و علامه طباطبایی از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران، تربیت مدرس و علامه طباطبایی استفاده شده است

مجموعه شامل گرایش های زیر است و هر گرایش دروسی را دریافت می کنند که ضرائب غیر صفر دارند:

 


 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مدارک تحصیلی مورد پذیرش

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس ( از راست به چپ)

67

مدیریت دارو

1-علوم دارویی عمومی
2-اصول مدیریت
3-اصول حسابداری و مدیریت مالی
4-زبان عمومی

1-علوم دارویی عمومی
2-اصول مدیریت
3-اصول حسابداری و مدیریت مالی
4-زبان عمومی

4

3

2

2

 

 

 

قیمت : 395,000 تومان

  • برچسب ها :