فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

5574 - کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی ( ارشد بهداشت )

5574 - کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

 

1-شیمی تجزیه و شیمی آلی

2-سم شناسی

3-تغذیه

4-میکروبیولوژی مواد غذایی

5-بیوشیمی

6-فیزیولوژی

7-زبان عمومی

8-متد Trizدر حل دفترچه کنکور کارشناسی ارشد

بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد

بسته طلایی مشاوره و برنامه ریزی و روشهای تست زنی همراه با مشاوره برنامه ریزی رایگان

بسته نحوه نگارش مقالات علمی و ISI

 

سم شناسی

1-جزوه سم شناسی

شیمی تجزیه و شیمی آلی

1-جزوه شیمی تجزیه و شیمی آلی

میکروبیولوژی مواد غذایی

1-جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی

تغذیه

1-جزوه تغذیه

فیزیولوژی

1-جزوه فیزیولوژی

بیوشیمی

1-جزوه بیوشیمی

 

 

زبان عمومی

1-جزوه زبان عمومی

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع ،از جزوات دانشگاه تهران و شهید بهشتی و از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران و شهید بهشتی استفاده شده است

مجموعه شامل گرایش های زیر است و هر گرایش دروسی را دریافت می کنند که ضرائب غیر صفر دارند:

 


 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مدارک تحصیلی مورد پذیرش

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس ( از راست به چپ)

48

کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

کارشناسی در رشته های:شیمی محض و کاربردی زیست شناسی (تمام گرایش ها)علوم آزمایشگاهی،تغذیه،بیوشیمی،ایمونولوژی،صنایع غذایی(گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)میکروب شناسی،دکتری عمومی داروسازی،دکتری حرفهای دامپزشکی

1-شیمی تجزیه و شیمی آلی
2-سم شناسی
3-تغذیه
4-میکروبیولوژی مواد غذایی
5-بیوشیمی
6-فیزیولوژی
7-زبان عمومی

2

1

1

2

1

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت : 815,000 تومان

  • برچسب ها :