فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

74 - ارشد علوم دارو های پرتوساز

74 - کارشناسی ارشد وزارت رشته علوم دارو های پرتوساز

 

1-شیمی آلی

2-روش های تجزیه دستگاهی

3-فیزیک پرتو ها

4-فیزیولوژی

5-بیولوژی سلولی و ملکولی

6-زبان عمومی

7- متد Trizدر حل دفترچه کنکور کارشناسی ارشد

بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد

بسته طلایی مشاوره و برنامه ریزی و روشهای تست زنی همراه با مشاوره برنامه ریزی رایگان

بسته نحوه نگارش مقالات علمی و ISI

روش های تجزیه دستگاهی
1-جزوه روش های تجزیه دستگاهی

شیمی آلی
1-جزوه شیمی آلی

فیزیولوژی
1-جزوه فیزیولوژی

فیزیک پرتو ها
1-جزوه فیزیک پرتو ها

زبان عمومی
1-جزوه زبان عمومی

بیولوژی سلولی و ملکولی
1-جزوه بیولوژی سلولی و ملکولی

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع ،از جزوات دانشگاه تهران و شهید بهشتی و از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران و شهید بهشتی استفاده شده است

مجموعه شامل گرایش های زیر است و هر گرایش دروسی را دریافت می کنند که ضرائب غیر صفر دارند:

 


 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مدارک تحصیلی مورد پذیرش

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس ( از راست به چپ)

40

علوم دارو های پرتوزا

کارشناسی فیزیک-بیوفیزیک-فیزیک مهندسی –پرتو درمانی(رادیوتراپی)-تکنولوژی پرتوشناسی،تکنولوژی پرتودرمانی،مهندسی پرتوپزشکی،تکنولوژی پزشکی هسته ای،علوم آزمایشگاهی،مهندسی هسته ای،فیزیک (گرایش هسته ای)

1-شیمی آلی
2-روش های تجزیه دستگاهی
3-فیزیک پرتو ها
4-فیزیولوژی
5-بیولوژی سلولی و ملکولی
6-زبان عمومی

 

 

2

1

2

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت : 655,000 تومان

  • برچسب ها :