فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

5565 – علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه ( ارشد بهداشت )

5565 – کارشناسی ارشد وزارت بهداشت علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه

 

1-میکروبشناسی عمومی و مواد غذایی

2-بیوشیمی

3-تغذیه بهداشت عمومی

4-زبان عمومی

5- متد Trizدر حل دفترچه کنکور کارشناسی ارشد

بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد

بسته طلایی مشاوره و برنامه ریزی و روشهای تست زنی همراه با مشاوره برنامه ریزی رایگان

بسته نحوه نگارش مقالات علمی و ISI

 

بیوشیمی
1-جزوه بیوشیمی

میکروبشناسی عمومی و مواد غذایی
1-جزوه میکروبشناسی عمومی و مواد غذایی

زبان عمومی
1-جزوه زبان عمومی

تغذیه بهداشت عمومی
1-جزوه تغذیه بهداشت عمومی

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه تهران، تربیت مدرس، شهیدبهشتی و علامه طباطبایی از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران، تربیت مدرس و علامه طباطبایی استفاده شده است

مجموعه شامل گرایش های زیر است و هر گرایش دروسی را دریافت می کنند که ضرائب غیر صفر دارند:

 


 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مدارک تحصیلی مورد پذیرش

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس ( از راست به چپ)

37

علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه

کارشناسی علوم تغذیه-علوم و صنایع غذایی(کلیه گرایش ها)،علوم آزمایشگاهی،زیست شناسی عمومی،بهداشت عمومی

1-میکروبشناسی عمومی و مواد غذایی
2-بیوشیمی
3-تغذیه بهداشت عمومی
4-زبان عمومی

 

 

3

3

3

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت : 815,000 تومان

  • برچسب ها :