فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

5558 – پرستاری نظامی ( ارشد بهداشت )

5558 – کارشناسی ارشد وزارت بهداشت پرستاری نظامی

 

1-پرستاری داخلی و جراحی

2-پرستاری بهداشت جامعه

3-پرستاری بهداشت مادر و کودک

4-روان پرستاری

5-زبان عمومی

6- متد Trizدر حل دفترچه کنکور کارشناسی ارشد

بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد

بسته طلایی مشاوره و برنامه ریزی و روشهای تست زنی همراه با مشاوره برنامه ریزی رایگان

بسته نحوه نگارش مقالات علمی و ISI

پرستاری بهداشت جامعه

1-جزوه پرستاری بهداشت جامعه

پرستاری داخلی و جراحی

1-جزوه پرستاری داخلی و جراحی

روان پرستاری

1-جزوه روان پرستاری

پرستاری بهداشت مادر و کودک

1-جزوه پرستاری بهداشت مادر و کودک

 

 

زبان عمومی

1- جزوه زبان عمومی

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع ،از جزوات دانشگاه تهران و از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران ، تربیت مدرس استفاده شده است

مجموعه شامل گرایش های زیر است و هر گرایش دروسی را دریافت می کنند که ضرائب غیر صفر دارند:

 


 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مدارک تحصیلی مورد پذیرش

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس ( از راست به چپ)

22

پرستاری نظامی

کارشناسی پرستاری

1-پرستاری داخلی و جراحی
2-پرستاری بهداشت جامعه
3-پرستاری بهداشت مادر و کودک
4-روان پرستاری
5-زبان عمومی

3

2

2

2

 

 

 

قیمت : 815,000 تومان

  • برچسب ها :