فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

5509 - اکولوژی انسانی ( ارشد بهداشت )

5509 - اکولوژی انسانی ( ارشد بهداشت )

 

1-مبانی اکولوژی انسانی

2-جمعیت و تنظیم خانواده

3-مقدمات آمار زیستی

4-بهداشت عمومی

5-زبان عمومی

6- متد Trizدر حل دفترچه کنکور کارشناسی ارشد

بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد

بسته طلایی مشاوره و برنامه ریزی و روشهای تست زنی همراه با مشاوره برنامه ریزی رایگان

بسته نحوه نگارش مقالات علمی و ISI

 

جمعیت و تنظیم خانواده

1-جزوه جمعیت و تنظیم خانواده

مبانی اکولوژی انسانی

1-جزوه مبانی اکولوژی انسانی

بهداشت عمومی

1-جزوه بهداشت عمومی

مقدمات آمار زیستی

1-جزوه مقدمات آمار زیستی

 

 

زبان عمومی

1-جزوه زبان عمومی

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع ،از جزوات دانشگاه تهران و شهید بهشتی و از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران و شهید بهشتی استفاده شده است

مجموعه شامل گرایش های زیر است و هر گرایش دروسی را دریافت می کنند که ضرائب غیر صفر دارند:

 


 

 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

مدارک تحصیلی مورد پذیرش

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس ( از راست به چپ)

10

اکولوژی انسانی

کارشناسی در یکی از رشته های اکولوژی انسانی،جغرافیا(با گرایش انسانی)،بهداشت عمومی،زیست شناسی(همه گرایش ها)م،محیط زیست،بهداشت محیط ،بهداشت خانواده و جمعیت،بهداشت حرفه ای،مامایی،پرستاری و یا دارا بودن مدرک دکتری عمومی (پزشکی داروسازی و دندانپزشکی)دکتری حرفه ای دامپزشکی مورد تائید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

1-مبانی اکولوژی انسانی
2-جمعیت و تنظیم خانواده
3-مقدمات آمار زیستی
4-بهداشت عمومی
5-زبان عمومی

 

 

3

2

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت : 765,000 تومان

  • برچسب ها :