فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

2150- مجموعه روانشناسی (دکتری سراسری و آزاد)

2150– (دکتری سراسری و آزاد) مجموعه روان‌شناسی- کلیه گرایش‌ها

 

1- زبان عمومی و تافل + دی وی دی خودآموز زبان عمومی + دی وی دی خودآموز زبان تافل

 

2- استعداد تحصیلی


3- آمار و روش تحقیق


4- روان شناسی رشد


5- آسیب شناسی روانی


6- متد Trizدر حل دفترچه کنکور دکتری سراسری

 

بسته طلایی موفقیت در آزمون دکتری

 

استعداد تحصیلی


1- جزوه استعداد تحصیلی

زبان عمومی و تافل


1- جزوه زبان عمومی و تافل

روان شناسی رشد


1- جزوه روان شناسی رشد

آمار و روش تحقیق


1-جزوه آمار و روش تحقیق

 

 

 

آسیب شناسی روانی

 

1-جزوه آسیب شناسی روانی

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه تهران، تربیت مدرس، شهیدبهشتی و علامه طباطبایی از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران، تربیت مدرس و علامه طباطبایی استفاده شده است

مجموعه روان‌شناسی- کلیه گرایش‌ها

 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

رشته­ های مرتبط که فارغ التحصیلان آن‌میتواننددراین‌رشته‌شرکت‌کنند

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

2133

مجموعه روان‌شناسی
- کلیه گرایش‌ها

کلیه رشته‌های علوم تربیتی و روان‌شناسی
- بهداشت و درمان – توان‌بخشی (علوم پزشکی)

1- زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:
- آمار و روش تحقیق
-روان شناسی رشد
4- مجموعه دروس تخصصی کارشناسی ارشد شامل:
-آسیب شناسی روانی

 

 

 

قیمت : 855,000 تومان