فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

2149- سنجش و اندازه گیری (دکتری سراسری و آزاد)

2149– (دکتری سراسری و آزاد) سنجش و اندازه‌گیری

 

1- زبان عمومی و تافل + دی وی دی خودآموز زبان عمومی + دی وی دی خودآموز زبان تافل

 

2- استعداد تحصیلی


3- آمار و اصول روان‌سنجی


4- روش تحقیق (کمی، کیفی، آمیخته)


5- نظریه‌ها و روش‌های اندازه‌گیری و ارزیابی IRT


6- متد Trizدر حل دفترچه کنکور دکتری سراسری

 

بسته طلایی موفقیت در آزمون دکتری

 

استعداد تحصیلی


1- جزوه استعداد تحصیلی

زبان عمومی و تافل


1- جزوه زبان عمومی و تافل

روش تحقیق (کمی، کیفی، آمیخته)


1- جزوه روش تحقیق (کمی، کیفی، آمیخته)

آمار و اصول روان‌سنجی


1-جزوه آمار و اصول روان‌سنجی

 

 

 

نظریه‌ها و روش‌های اندازه‌گیری و ارزیابی IRT

 

1- جزوه نظریه‌ها و روش‌های اندازه‌گیری و ارزیابی IRT

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع، از جزوات دانشگاه تهران، تربیت مدرس، شهیدبهشتی و علامه طباطبایی از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران، تربیت مدرس و علامه طباطبایی استفاده شده است

سنجش و اندازه‌گیری

 

 

 

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

رشته­ های مرتبط که فارغ التحصیلان آن‌میتواننددراین‌رشته‌شرکت‌کنند

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

2132

سنجش و اندازه‌گیری

سنجش و اندازه‌گیری
مجموعه روان‌شناسی(کلیه گرایش‌ها)
- ریاضی
- آمار
- فیزیک
- مجموعه علوم تربیتی (کلیه گرایش‌ها)

1- زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:
- آمار و اصول روان‌سنجی
4- مجموعه دروس تخصصی در سطح  کارشناسی ارشد شامل:
- روش تحقیق (کمی، کیفی، آمیخته)
- نظریه‌ها و روش‌های اندازه‌گیری و ارزیابی IRT

 

 

 

قیمت : 755,000 تومان