فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

2450 - آزمون آزمایشی مرتع داری و آبخیز داری و بیابان زدایی - آبخیزداری

بودجه بندی آزمون دکتری سراسری - مجموعه آبخیزداری، مرتعدای و بیابان زدایی - آبخیزداری - کد 2450 - (4 مرحله) آزمون نوع 2

 

فهرست مطالب

درس

آزمون اول (50% اول سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test

زبان عمومی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

هوش و استعداد تحصیلی

مقدمه و کلیات آبخیزداری، فرسایش خاک و وقوع سیل، انواع سدها در آبخیزداری، نیروهای وارد بر سد

آبخیزداری

اصول فرسایش خاک- اصول مبارزه مستقیم و غیر مستقیم فرسایش- انواع فرسایش اندازه گیری

انواع مختلف فرسایش- گل آلودگی، روش های اندازه گیری فرسایش و رسوب، کنترل فرسایش بادی

در مراحل مختلف- بادشکن ها و انواع آن- طراحی و مبارزه بادشکن ها- مالچ و کاربرد آن در

حفاظت خاک و بهره‌برداری از آب

فرسایش و حفاظت خاک

 

 

 

کلیات و مفاهیم ژئومورفولوژی ساختمانی و واحد‌های بزرگ اشکال ساختمانی،

سنگ‌ها و ناهمواری‌ حاصل از آنها

ژئومورفولوژی

 

بارندگي – روان آب، برآورد رواناب ، هيدروگراف

هیدرولوژی

آزمون دوم (50% دوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test

زبان عمومی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

هوش و استعداد تحصیلی

طراحی سرریز در سدهای اصلاحی، سدهای خاکی

آبخیزداری

مبارزه فرسایش آبی ، تراسها

فرسایش و حفاظت خاک

فرسایش و انواع آن در ژئومورفولوژی

ژئومورفولوژی

تبخير و تعرق ، هيدرومتري ، خصوصيات هيدروگراف ، حوزه آبريز، هيدرولوژي آماري ، رسوب سنجي

هیدرولوژی

آزمون سوم (جامع)

آزمون چهارم (جامع)

 

توجه: در بالای صفحه، بعد از نام و کد رشته، نوع آزمون ذکر شده است که یکی از موارد 1 یا 2 یا 3 می باشد و به شرح ذیل می باشد و در آزمون دروس طبق توضیح ذیل می باشند:


آزمون نوع 1: فقط دروس زبان و استعداد تحصیلی (دروس عمومی)


آزمون نوع 2: دروس زبان و استعداد تحصیلی و تخصصی در سطح کارشناسی


آزمون نوع 3: کلیه دروس (به صورت کامل)، شامل دروس زبان و استعداد تحصیلی و تخصصی در سطح کارشناسی و تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

 

 

 

قیمت : 240,000 تومان