فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

آزمون آزمایشی پرستاری وزارت بهداشت

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری وزارت بهداشت پرستاری

 

فهرست مطالب

درس

آزمون اول (25% اول سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

1 – مفاهیم پرستاری ، 2- قلب ، 3- تنفس

پرستاری داخلی – جراحی

1 – مفهوم پرستاری بهداشت مادران و نوزادان 2 – آناتولی و فیزیولوژی دستگاه

3 – لقاح 4 – تشخیص حاملگی 5 – تغییرات فیزیولوژیک دوران حاملگی 6 – ناراحتی های جزئی دوران حاملگی

7 – مراقبت های دوران حاملگی

 

بهداشت مادران و نوزادان

 

1 – بهداشت عمومی در باستان 2 – جامعه – بهداشت و پرستار – بهداشت جامعه

3 – عوامل مؤثر بر بهداشت 4 – مفاهیم سلامتی و بیماری و پیشگیری 5 – فرآیند پرستاری در بهداشت جامعه

بهداشت جامعه

 

1 – سلامتی در دوره کودکی 2 – تأثیر خانواده و اجتماع، فرهنگ و مذهب بر سلامت کودک

3 – مفاهیم کلی رشد و تکامل 4 – ارتقاء رشد و تکامل دوره شیر خوارگی

5 – مسائل تغذیه ای دوره ی شیر خوارگی 6 – اختلالات ناشناخته دوران شیرخوارگی

7 – ارتقاء رشد و تکامل دوره ی نوپایی 8 – رشد و تکامل دوره ی خردسالی

9 – اختلالات عفونی در دوره ی خردسالی 10 – سوء رفتار با کودک خردسال

11 – بیماری های انگلی روده ای در کودک خردسال

 

 

پرستاری کودکان

 

 

 

تاریخچه روانپزشکی و روان پرستاری 2 – بهداشت روانی 3 – نقش پرستار در بهداشت روانی و فرآیند روانپرستاری

بهداشت روان

آزمون دوم (25% دوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

1 – کلیه 2 – آب و الکترونیک 3 – تنفس 4 – چشم و گوش

پرستاری داخلی – جراحی

1 – روش های بررسی سلامتی جنین 2 – ژنتیک و مشاوره ژنتیکی 3 – زایمان طبیعی

4 – روش های مختلف کاهش درد زایمان 5 – دوره بعد از زایمان 6 – نوزاد طبیعی

7 – تغذیه با شیر مادر 8 – روش های پیش گیری از بارداری

 

بهداشت مادران و نوزادان

 

1 – آموزش بهداشت 2 – سیاست های بهداشت جهانی 3 – نظام های ارائه دهنده خدمات بهداشتی

4 – تیم بهداشتی 5 – پویایی گروه 6 – جمعیت و عوامل مؤثر در تنظیم خانواده

7 – مراقبت های دوران بارداری 8 – ایمن سازی 9 – پرستاری، بهداشت مدارس

10 – بیماری های واگیردار 11 – بهداشت حرفه ای 12 – بهداشت روان 13 – سالمندی

 

بهداشت جامعه

 

 

1 – ارتقاء سلامت کودک ، سن مدرسه و مشکلات این دوره 2 – ارتقاء سلامت نوجوان و مشکلات آن

3 – نوزادان پر خطر 4 – هیدروسفالی و میکروسفالی 5 – اسپینابیفیدا و میلومننگوسل

6 – دیسپلازی تکامل مفصل هیپ 7 – پاچماقی و لب شکری 8 – آتوزی مری 9 – ناهنجاری های آنورکتال

10 – آمفالوسل 11 – فتق دیافراگماتیک 12 – هیدروسل 13 – کریپتورکیدسیم

14 – هیپوسپادیاس ، اپیساپادیاس و دیستروفی مثانه 15 – ابهام جنسی 16 – هیپوتیروئیدی مادرزادی

 

 

پرستاری کودکان

 

 

1 – انسان – توانایی ها و نیازهایش 2 – مفهوم خود و خودپنداری

3 – ارتباط و ارتباط درمانی و کاربرد آن در روانپرستاری 4 – استرس – سازگاری و مداخلات آن

5 – بحران و مداخله در آن 6 – نشانه شناسی در اختلالات روانی

 

بهداشت روان

 

آزمون سوم (50% اول سرفصل - مجموع آزمون اول و دوم)

 

آزمون چهارم (25% سوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

1 – اعصاب 2 – دستگاه گوارش 3 – پرستاری بیماری های عفونی و سیستم ایمنی

4 – سرطان 5 – بیماری های مزمن و سالمندان

پرستاری داخلی – جراحی

 

1 – وضعیت های پر خطر 2 – خونریزی های دوران بارداری و توجهات پرستاری 3 – بیماری های داخلی

و جراحی دوران بارداری 4 – عوارض بعد از زایمان 5 – نازایی و عقیمی 6 – حاملگی های دوقلویی

و چند قلویی 7 – اختلالات جفت بند ناف – پرده ای جنینی و مایع آمنیون 8 – نوزادان آسیب پذیر

 

بهداشت مادران و نوزادان

 

1 – ازدواج 2 – بهداشت قبل از ازدواج، بهداشت ازدواج و مشاوره ژنتیک 3 – تعاریف خانواده و انواع آن

4 – ساختار و عملکرد و فرهنگ خانواده 5 – عوامل مؤثر بر بهداشت خانواده 6 – مراحل زندگی خانواده

7 – فرآیند پرستاری در خانواده 8 – بازدید منزل 9 – بحران در خانواده 10 – سوء رفتار در خانواده

11 – معلولیت در خانواده 12 – خانواده های آسیب پذیر 13 – اعتیاد در خانواده 14 – بزهکاری و خانواده

15 – غربالگیری و بیماریابی در خانواده

 

 

بهداشت جامعه

 

 

1 – فنیل کتون اوری (PKU) 2 – گالاکتوزمی 3 – سپسیس 4 – آنتروکولیت نکروزان 5 – تشنج های نوزادی

6 – مراقبت از کودک بیمار و بستری 7 – آمادگی کودک جهت روش های تشخیصی و درمانی

8 – روش های تغذیه ای کودک 9 – مراقبت از کودک مبتلا به بیماری مزمن و معلول

10 – کودک در حال احتضار 11 – اختلالات شناختی و حسی

12 – اختلال در تعادل مایع و الکترولیت و مراقبت های آن 13 – اسهال

 

 

پرستاری کودکان

 

 

1 – علل و عوامل مؤثر بر بیماری های روانی 2 – نقش مذهب در پیشگیری و درمان بیماری های روانی

3 – درمان در روانپزشکی 4 – اسکیزوفرنی و مراقبت های پرستاری آن

5 – اختلالات خلقی و مراقبت های پرستاری آن 6 – اختلالات اضطرابی

7 – اختلالات شبه جسمی و مراقبت های پرستاری آن

 

بهداشت روان

 

 

آزمون پنجم (25% چهارم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

1 – پرستاری بیماری های قلب و عروق 2 – بیماری های پوست و سوختگی 3 – اتاق عمل 4 – هماتولوژی

پرستاری داخلی – جراحی

1 – زایمان آسیب پذیر 2 – زایمان سریع – زودرس – تأخیر در رشد جنین 3 – اعمال جراحی و مامایی در زایمان

4 – زجر جنین 5 – احیا و آشفتگی نوزادان 6 – صدمات وارده به نوزاد 7 – عکس العمل خانواده در مقابل

فرزند ناهنجار و مرده 8 – صدمات وارده به مادر در حین زایمان

 

بهداشت مادران و نوزادان

 

1 – اکولوژی و بهداشت محیط 2 – اپیومیولوژی 3 – پژوهش در علوم بهداشتی

4 – مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 5 – بهداشت آب 6 – بهداشت هوا

7 – بهداشت خاک 8 – دفع بهداشت زباله 9 – تصفیه آب 10 – ناقلین بیماری و روش های مبارزه با آنان

11 – بهداشت مسکن اماکن عمومی – محیط بیمارستان 12 – بهداشت مواد غذایی

13 – بهداشت آسیب فیزیکی 14 – بهداشت آسیب شیمیایی 15 – بیماری های شغلی

16 – پیشگیری از سوانح و حوادث 17 – اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری

 

 

 

بهداشت جامعه

 

 

1 – عفونتهای سیستم ادراری (UTI) 2 – ریفلاکس مثانه حالب 3 – تومورویلمز

4 – سندرم نفروتیک 5 – سندرم های گروپ 6 – پنومونی 7 – CPR و آسپیراسیون جسم خارجی

8 – فیبروزکیستیک (CF) 9 – آسم 10 – هیرشیرونگ 11

– ریفلاکس معدی به مری (GER) 12 – درهم رفتگی روده ها

13 – تنگی هیبرتروفیک پیلور (HPS) 14 – بیماری سلیاک 15 – بیماری های مادرزادی قلب

16 – سندرم کاوازاکی 17 – آنمی فقر آهن 18 – تالاسمی بتا 19 – هموفیلی

20 – سرطان سیستم خون و لنفاوی 21 – اختلالات تشنجی

 

 

 

پرستاری کودکان

 

 

 

 

 

1 – اختلالات تجربه ای و مراقبت های آن 2 – اختلالات کنترل تکانه و مراقبت های آن 3 – اختلالات روان تنی و

مراقبت های آن 4 – اختلالات شخصیت و مراقبت های آن 5 – اختلالات جنسی و مراقبت های آن 6 – اختلالات

ناختی 7 – سوء مصرف مواد و مراقبت های آن 8 – فوریت های پزشکی

 

بهداشت روان

 

آزمون ششم (50% دوم سرفصل - مجموع آزمون چهارم و پنجم)

 

آزمون هفتم (جامع)

آزمون هشتم (جامع)


 
 

قیمت : 240,000 تومان

  • برچسب ها :