فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

590-مکاترونیک مترو
590-مکاترونیک مترو
قیمت : 225,000 تومان
585-کیفیت جامع خودرو
585-کیفیت جامع خودرو
قیمت : 225,000 تومان
584-کنترل و پالایش پساب های صنعتی
584-کنترل و پالایش پساب های صنعتی
قیمت : 225,000 تومان
582-فناوری اطلاعات - امنیت شبکه
582-فناوری اطلاعات - امنیت شبکه
قیمت : 225,000 تومان
580-طراحی و ساخت مکانیزم ایمنی آسانسور
580-طراحی و ساخت مکانیزم ایمنی آسانسور
قیمت : 225,000 تومان
579-طراحی و ساخت سیستم های انتقال قدرت
579-طراحی و ساخت سیستم های انتقال قدرت
قیمت : 275,000 تومان
577-طراحی و تولید ماشین آلات نورد
577-طراحی و تولید ماشین آلات نورد
قیمت : 225,000 تومان
576-طراحی موتور خودرو
576-طراحی موتور خودرو
قیمت : 315,000 تومان
574-سیستم های مکاترونیکی خودرو
574-سیستم های مکاترونیکی خودرو
قیمت : 275,000 تومان
573-سیستم های مخابراتی -گرایش رادار
573-سیستم های مخابراتی -گرایش رادار
قیمت : 275,000 تومان
572-سامانه یکپارچه بانکداری الکترونیک و مبادلات الکترونیکی بانکی
572-سامانه یکپارچه بانکداری الکترونیک و مبادلات الکترونیکی بانکی
قیمت : 225,000 تومان
571-سامانه جامع اطلاعات صنایع غذایی
571-سامانه جامع اطلاعات صنایع غذایی
قیمت : 225,000 تومان
570-سازه های فضاکار
570-سازه های فضاکار
قیمت : 225,000 تومان
569-راهبری فضای مجازی
569-راهبری فضای مجازی
قیمت : 225,000 تومان
568-تولید نان صنعتی
568-تولید نان صنعتی
قیمت : 225,000 تومان
567-تولید قطعات هیبریدی پلیمری
567-تولید قطعات هیبریدی پلیمری
قیمت : 275,000 تومان
566-تولید فراورده های غلات
566-تولید فراورده های غلات
قیمت : 225,000 تومان
564-تبدیل ، ذخیره سازی و فراوری گاز
564-تبدیل ، ذخیره سازی و فراوری گاز
قیمت : 275,000 تومان
562-بیوتکنولوژی (زیست فناوری)مواد و فراورده های غذایی
562-مهندسی فناوری ارشدبیوتکنولوژی (زیست فناوری)مواد و فراورده های غذایی
قیمت : 355,000 تومان
561-بهینه سازی و طراحی موتور های دیزلی
561-بهینه سازی و طراحی موتور های دیزلی
قیمت : 405,000 تومان