فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

1267– مهندسی مکانیک فقط دروس تخصصی ساخت و تولید
1267– مهندسی مکانیک فقط دروس تخصصی ساخت و تولید (با 8 مرحله آزمون)
قیمت : 615,000 تومان
1285 - مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی گرایش مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی
1285 - مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی گرایش مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1259 - مجموعه مهندسی صنایع گرایش ها سیستم-بهره وری-آینده پژوهی-مدل سازی سیستم کلان
1259 - مجموعه مهندسی صنایع گرایش ها سیستم-بهره وری-آینده پژوهی-مدل سازی سیستم کلان با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1287 - مهندسی طراحی محیط زیست
1287 - کارشناسی ارشد سرا سری مهندسی طراحی محیط زیست
قیمت : 815,000 تومان
1267– مهندسی مکانیک گرایشهای 1،4،8 ساخت و تولید و مکاترونیک و مهندسی پزشکی و بیومکانیک (کلیه دروس)
1267 - مجموعه مهندسی مکانیک گرایشهای ساخت و تولید و مکاترونیک و مهندسی پزشکی و بیومکانیک (کلیه دروس) با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 965,000 تومان
1264 - مجموعه مهندسی عمران
1264– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی عمران
قیمت : 765,000 تومان
1255 - مجموعه مهندسی پلیمر
1255 - کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی پلیمر
قیمت : 765,000 تومان
1253 - مجموعه مهندسی نفت گرایش های حفاری و بهره برداری نفت و مخازن هیدروکربوری
1253 - مجموعه مهندسی نفت گرایش های حفاری و بهره برداری نفت , مخازن هیدروکربوری
قیمت : 765,000 تومان
1253 - مجموعه مهندسی نفت گرایش مهندسی اکتشاف نفت
1253 - کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی نفت گرایش مهندسی اکتشاف نفت
قیمت : 765,000 تومان
1294 - مجموعه ایمنی صنعتی گرایش مهندسی ایمنی صنعتی
1294 - مجموعه ایمنی صنعتی گرایش مهندسی ایمنی صنعتی
قیمت : 865,000 تومان
1294 - مجموعه ایمنی صنعتی گرایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
1294 - مجموعه ایمنی صنعتی گرایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
قیمت : 915,000 تومان
1290 - مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت با دروس انتخابی 2: شامل موارد 6 و 7
1290 - مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت با دروس انتخابی 2: شامل موارد مدارهای الکتریکی 1و2 و الکترونیک 1و2 با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1290 - مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت با دروس انتخابی 1: شامل موارد 4 و 5
1290 - مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت با دروس انتخابی 1: شامل موارد ترمودینامیک و مکانیک سیالات و انتقال حرارت با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1277– مجموعه مهندسی کامپیوتر گرایش های نرم افزار و الگوریتم ها و محاسبات
1277– مجموعه مهندسی کامپیوتر گرایش های نرم افزار , الگوریتم ها و محاسبات با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1277 - مجموعه مهندسی کامپیوتر گرایش های معماری کامپیوتر و هوش مصنوعی و رباتیک
1277 - مجموعه مهندسی کامپیوتر گرایش های معماری کامپیوتر , هوش مصنوعی , رباتیک با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1268 - مجموعه مهندسی معدن گرایش های فرآوری مواد معدنی و مکانیک سنگ
1268 - مجموعه مهندسی معدن گرایش های فرآوری مواد معدنی و مکانیک سنگ
قیمت : 865,000 تومان
1268 - مجموعه مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
1268 - مجموعه مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
قیمت : 865,000 تومان
1268 - مجموعه مهندسی معدن گرایش استخراج معدن
1268 - مجموعه مهندسی معدن گرایش استخراج معدن
قیمت : 865,000 تومان
1267–مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید بدون دروس حرارت و دینامیک
1267–مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید بدون دروس حرارت و دینامیک
قیمت : 765,000 تومان
1267 - مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی،تبدیل انرژی
1267 - مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی،تبدیل انرژی
قیمت : 765,000 تومان