فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

1157 - مدیریت بحران ارشد سراسری
1157 - مدیریت بحران ارشد سراسری
قیمت : 765,000 تومان
1155 - اطلاعات استراتژیک ارشد سراسری
1155 - اطلاعات استراتژیک ارشد سراسری
قیمت : 765,000 تومان
1154 - مطالعات دفاعی استراتژیک ارشد سراسری
1154 - مطالعات دفاعی استراتژیک ارشد سراسری با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1143 - مشاوره کلیه گرایش ها
1143 - روانشناسی 2 (علوم تربیتی 2 سابق) کلیه گرایش ها با 8 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1153– کارشناسی ارشد سراسری مدیریت اطلاعاتی
1153– کارشناسی ارشد سراسری مدیریت اطلاعاتی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1131-مطالعات جهان
این بسته موجود می باشد برای اطلاع از تعداد و اسم جزوات تماس بگیرید
قیمت : 615,000 تومان
1121 - مجموعه زبان انگلیسی کلیه گرایش ها
1121 - مجموعه زبان انگلیسی کلیه گرایش ها
قیمت : 765,000 تومان
1148 - مجموعه مدیریت کسب و کار دروس انتخابی 1یا 2
1148 - مجموعه مدیریت اجرایی گرایش های مدیریت اجرایی و مدیریت امور شهری
قیمت : 715,000 تومان
1148 - مجموعه مدیریت کسب و کار گرایش امورشهری
1148 - مجموعه مدیریت اجرایی گرایش مدیریت Mba
قیمت : 665,000 تومان
1146 - مجموعه محیط زیست سایر گرایش ها به جز آموزش
1146 - مجموعه محیط زیست سایر گرایش ها به جز آموزش
قیمت : 715,000 تومان
1146 - مجموعه محیط زیست گرایش آموزش
1146 - مجموعه محیط زیست گرایش آموزش
قیمت : 665,000 تومان
1142 - مجموعه مدیریت کلیه گرایشها
1142 - مجموعه مدیریت کلیه گرایشها با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی گرایش مدیریت رسانه
1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی گرایش مدیریت رسانه
قیمت : 765,000 تومان
1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی گرایش علوم ارتباطات، روزنامه نگاری
1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی گرایش علوم ارتباطات اجتماعی ، روزنامه نگاری (ژورنالیسم)
قیمت : 765,000 تومان
1133 - مجموعه روانشناسی کلیه گرایشها ( ارشد سراسری )
1133 - روانشناسی کلیه گرایشها با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 765,000 تومان
1130 - علوم سیاسی گرایش بین الملل و مطالعات منطقه ای و...  ارشد سراسری
1130 - مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل گرایش های مطالعات منطقه ای و دیپلماسی و سازمان های بین المللی با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 765,000 تومان
1126 - مجموعه حقوق گرایش های بین الملل , خانواده , ارتباطات
1126 - مجموعه حقوق گرایش های حقوق بین الملل , معارف اسلامی و حقوق (حقوق خانواده) , حقوق ارتباطات با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 765,000 تومان
1126 - مجموعه حقوق گرایش های خصوصی ، جزا و جرم
1126 - مجموعه حقوق گرایش های حقوق خصوص و حقوق جزا و جرم شناسی با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 765,000 تومان
1126 - مجموعه حقوق گرایش حقوق محیط زیست
1126 - مجموعه حقوق گرایش حقوق محیط زیست با 8 مرحله آزمون آزمایش آنلاین رایگان
قیمت : 765,000 تومان
1126 - مجموعه حقوق گرایش های حقوق عمومی و سایر گرایش ها
1126 - مجموعه حقوق گرایش های حقوق عمومی و حقوق بشر و حقوق مالکیت فکری و حقوق اقتصادی و حقوق تجارت بین الملل و حقوق تجاری اقتصادی بین المللی با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 765,000 تومان