فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

1267– مهندسی مکانیک فقط دروس تخصصی ساخت و تولید
1267– مهندسی مکانیک فقط دروس تخصصی ساخت و تولید (با 8 مرحله آزمون)
قیمت : 615,000 تومان
1503 - قارچ شناسی ارشد سراسری
1503 - قارچ شناسی ارشد سراسری با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 865,000 تومان
1361 - مدیریت پروژه و ساخت ارشد سراسری
1361 - مدیریت پروژه و ساخت ارشد سراسری با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 715,000 تومان
1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی گرایش صنایع دستی
1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی گرایش صنایع دستی با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 815,000 تومان
1285 - مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی گرایش مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی
1285 - مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی گرایش مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1259 - مجموعه مهندسی صنایع گرایش ها سیستم-بهره وری-آینده پژوهی-مدل سازی سیستم کلان
1259 - مجموعه مهندسی صنایع گرایش ها سیستم-بهره وری-آینده پژوهی-مدل سازی سیستم کلان با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1215 - علوم محیط زیست ارشد سراسری
1215 - علوم محیط زیست ارشد سراسری با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1207 - مجموعه آمار  ارشد سراسری
1207 - مجموعه آمار ارشد سراسری با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1206 - زیست شناسی گرایش ؟ ارشد سراسری
1206 - زیست شناسی گرایش ؟ ارشد سراسری با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 865,000 تومان
1201 - مجموعه زمین شناسی کلیه گرایش ها ارشد سراسری
1201 - مجموعه زمین شناسی کلیه گرایش ها ارشد سراسری با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1157 - مدیریت بحران ارشد سراسری
1157 - مدیریت بحران ارشد سراسری
قیمت : 765,000 تومان
1155 - اطلاعات استراتژیک ارشد سراسری
1155 - اطلاعات استراتژیک ارشد سراسری
قیمت : 765,000 تومان
1154 - مطالعات دفاعی استراتژیک ارشد سراسری
1154 - مطالعات دفاعی استراتژیک ارشد سراسری با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1143 - مشاوره کلیه گرایش ها
1143 - روانشناسی 2 (علوم تربیتی 2 سابق) کلیه گرایش ها با 8 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1153– کارشناسی ارشد سراسری مدیریت اطلاعاتی
1153– کارشناسی ارشد سراسری مدیریت اطلاعاتی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
1328– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی فضای سبز
1328– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی فضای سبز
قیمت : 865,000 تومان
1219– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم شناختی
1219– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم شناختی با آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 765,000 تومان
1131-مطالعات جهان
این بسته موجود می باشد برای اطلاع از تعداد و اسم جزوات تماس بگیرید
قیمت : 615,000 تومان
1364 - طراحی پارچه و لباس
کارشناسی ارشد سراسری طراحی پارچه و لباس
قیمت : 815,000 تومان
1509 - بیوشیمی بالینی (ارشد سراسری )
کارشناسی ارشد سراسری بیوشیمی بالینی
قیمت : 865,000 تومان