فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

7726 - سالمندشناسی (دکتری بهداشت)
7726 - سالمندشناسی (دکتری بهداشت)
قیمت : 815,000 تومان
7744 - کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ( دکتری بهداشت )
7744 - کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ( دکتری بهداشت ) با 4 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 615,000 تومان
28 – دکتری وزارت بهداشت سیاست گذاری سلامت
28 – دکتری وزارت بهداشت سیاست گذاری سلامت با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
7723 – روانشناسی نظامی ( دکتری بهداشت )
7723 – روانشناسی نظامی ( دکتری بهداشت ) با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 715,000 تومان
7735 – علوم سلولی کاربردی ( دکتری بهداشت )
7735 – علوم سلولی کاربردی ( دکتری بهداشت ) با 4 مرحله آزمون ازمایشی آنلاین
قیمت : 915,000 تومان
7732 – علوم اعصاب ( دکتری بهداشت )
7732 – علوم اعصاب ( دکتری بهداشت ) به همراه 4 مرحله آزمون آزمایش آنلاین
قیمت : 915,000 تومان
7727 – سلامت در بلایا و فوریت ها ( دکتری بهداشت )
7727 – سلامت در بلایا و فوریت ها ( دکتری بهداشت ) این رشته داری آزمون آزمایشی نمی باشد
قیمت : 715,000 تومان
7701 -  آمار زیستی  ( دکتری بهداشت )
1 – دکتری وزارت بهداشت آمار زیستی این رشته دارای آزمون آزمایشی نمی باشد
قیمت : 615,000 تومان
55-نانوفناوری پزشکی
55-دکتری وزارت بهداشت نانوفناوری پزشکی
قیمت : 435,000 تومان
7749 - مشاوره توانبخشی ( دکتری بهداشت )
7749 - مشاوره توانبخشی ( دکتری بهداشت ) با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 715,000 تومان
7730 - سیاست های غذایی و تغذیه ( دکتری بهداشت )
7730 - سیاست های غذایی و تغذیه ( دکتری بهداشت )
قیمت : 715,000 تومان
7719 - توکسین های میکروبی ( دکتری بهداشت )
7719 - توکسین های میکروبی ( دکتری بهداشت ) با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 965,000 تومان
7721 - خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون - هماتولوژی ( دکتری بهداشت )
7721 - خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون - هماتولوژی ( دکتری بهداشت ) با آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 815,000 تومان
7755 - ویروس شناسی پزشکی ( دکتری بهداشت )
7755 - ویروس شناسی پزشکی ( دکتری بهداشت ) با آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 815,000 تومان
7754 - نانوفناوری پزشکی ( دکتری بهداشت )
7754 - نانوفناوری پزشکی ( دکتری بهداشت ) با 4 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 815,000 تومان
7751 - مهندسی بافت ( دکتری بهداشت )
7751 - مهندسی بافت ( دکتری بهداشت )
قیمت : 815,000 تومان
7752 - دکتری مهندسی پزشکی - بیوالکتریک ( دکتری بهداشت )
7752 - دکتری مهندسی پزشکی - بیوالکتریک ( دکتری بهداشت ) با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 915,000 تومان
7750 - مطالعات اعتیاد ( دکتری بهداشت )
7750 - مطالعات اعتیاد ( دکتری بهداشت )
قیمت : 715,000 تومان
7746 - مددکاری اجتماعی ( دکتری بهداشت )
7746 - مددکاری اجتماعی ( دکتری بهداشت ) با 4 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 815,000 تومان
42 - مدیریت اطلاعات سلامت
42 - دکتری وزارت بهداشت مدیریت اطلاعات سلامت
قیمت : 0 تومان