فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

10542 - دستیاری بهداشت و بیماریهای پرندگان
10542 - دکتری آزاد دستیاری بهداشت و بیماریهای پرندگان با آزمون آنلاین رایگان
قیمت : 695,000 تومان
10538 - بهداشت خوراک دام
10538 - بهداشت خوراک دام
قیمت : 655,000 تومان
10533– دکتری آزاد دستیاری کلینیکال پاتولوژی
10533– دکتری آزاد دستیاری کلینیکال پاتولوژی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 695,000 تومان
10533-دستیاری کلینیکال پاتولوژی
10533- دکتری آزاد دستیاری کلینیکال پاتولوژی با آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 695,000 تومان
10531 - دستیاری بهداشت و بیماری های طیور
10531 – دکتری آزاد دستیاری بهداشت و بیماری های طیور با آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 695,000 تومان