فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

2505- مرمت آثار و اشیای تاریخی (دکتری سراسری و آزاد)
2505- مرمت آثار و اشیای تاریخی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 855,000 تومان
2504- پژوهش هنر (دکتری سراسری و آزاد)
2504- پژوهش هنر (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 855,000 تومان
2502- معماری (دکتری سراسری و آزاد)
2502- معماری (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 855,000 تومان
2506 - مرمت - مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی (دکتری سراسری و آزاد)
2506 – (دکتری سراسری و آزاد) مرمت- مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
2503 - شهرسازی دکتری سراسری
2503–دکتری سراسری-شهر سازی اسلامی-معماری وشهرسازی-مدیریت شهری-برنامه‌ریزی شهری،برنامه‌ریزی منطقه ای،برنامه‌ریزی شهری ومنطقه‌ای وطراحی شهری-گرایشهای جغرافیا با4مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 855,000 تومان
2501 - مدیریت پروژه و ساخت - معماری (دکتری سراسری و آزاد)
2501 – (دکتری سراسری و آزاد) مدیریت پروژه و ساخت –معماری با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1 رایگان
قیمت : 815,000 تومان